Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Nessevliet – Peutergroep

Tel: 010-4561651
E-mail: nessevliet@quadrantkindercentra.nl

Vlietkade 37
2761 DT, Zevenhuizen

Openingstijden

Woensdag en vrijdag
8.30 – 12.00 uur

Clustermanager:
Philip van Dijk
p.vandijk@quadrantkindercentra.nl
06-57814596

Nessevliet – Peutergroep

Peutergroep Nessevliet is gevestigd in het wijkgebouw de Vierkap. We hebben een nauwe samenwerking met basisschool de Nessevliet, maar ook als je je kind niet daar inschrijft, is het van harte welkom!

Openingstijden
De peutergroep is open op woensdag- en vrijdagochtend van 08:30 tot 12:00 uur tijdens de schoolweken.

Speelruimte
Binnen spelen we in een grote ruimte met alle benodigde voorzieningen. De ruimte is verdeeld in diverse speelhoeken zoals een huishoek, bouwhoek, lees- en puzzeltafel en een knutseltafel.

Naast het wijkgebouw is een leuke afgesloten speelplaats waar wij vaak te vinden zijn. Er is een klimtoestel, een zandbak en een glijbaan aanwezig. Zelf beschikken wij over diverse fietsjes, stepjes en ander buitenspeelgoed.

Activiteiten
We werken bij peutergroep Nessevliet met thema’s en stemmen daarbij af op de thema’s op de basisschool.

Er is nauw contact met de school wat de overgang van peutergroep naar basisschool gemakkelijker maakt voor de kinderen die naar deze school gaan. Ook naar andere basisscholen zorgen we samen met ouders voor een goede overdracht, zodat kinderen een zo goed mogelijke start kunnen maken op de basisschool.

Wij vinden het erg belangrijk om ouders te betrekken bij de activiteiten (ouderparticipatie). Zo nodigen wij ouders bijvoorbeeld uit voor een koffieochtend bij de start en afsluiting van een thema. Elke maand komt er een dier bij ons op visite om ouders en kinderen kennis te laten maken met (huis)dieren. Het Sinterklaasfeest vieren we samen met ouders en het jaar wordt afgesloten met de ouders en kinderen tijdens ons zomerfeest.

LRK-nr.: 173959179
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan