Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Meester Lalleman

Tel: 0182-689896
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Oudersvrucht 7
2841 LN, Moordrecht

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag

8.30 – 12.00 uur of 8.00 – 13.00 uur

Clustermanager:
Lidewij Zwamborn
l.zwamborn@quadrantkindercentra.nl
06-51323884

Meester Lalleman

In de PCB Meester Lallemanschool komt een peutergroep. De startdatum is nu nog niet precies bekend (najaar 2020), maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Inschrijven kan al wel. We houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen.

De peutergroep is voor alle peuters van Moordrecht, ook als ze niet naar de Meester Lallemanschool gaan.

Openingstijden
We gaan minimaal twee dagdelen open. De inschrijving kan op drie dagdelen, maandag, dinsdag, donderdag. We besluiten, afhankelijk van de aangegeven behoefte, welke dagdelen we openen.

De reguliere (peuterspeelzaal) opvang is van 8.30 – 12.00 uur. Wij inventariseren of er interesse is in een langere openingstijd van 8.00 – 13.00 uur. We eten dan met de kinderen een boterham tussen de middag. Dat kan bij de inschrijving aangegeven worden in het “opmerkingenveld”.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de clustermanager van deze locatie via 06 – 51323884.

Een dag op de peutergroep
’s Ochtends verwelkomen wij de kinderen en ouders op de peutergroep. Er is dan altijd even tijd om te praten met de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden of gewoon een gezellig praatje. De kinderen spelen in de verschillende hoeken en ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boek te lezen. Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de pedagogisch medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. Soms worden er liedjes gezongen in de kring, lezen we een boek of doen we een gezamenlijk spelletje. Na de kring mogen de kinderen spelen op de groep. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen activiteiten aan passend bij het thema.

Na samen opruimen, eten wij fruit en drinken wij aan tafel. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan, sommige kinderen krijgen nog een schone luier. Dan is het tijd om lekker naar buiten te gaan. Daar kunnen de kinderen fietsen, glijden of spelen in de zandbak.

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring, ook dan is er weer ruimte voor een liedje, boek of een kringgesprek. In de kring verwelkomen wij vervolgens de ouders, een gezellige dag op de peutergroep zit er alweer op!