Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Lotje (christelijk)

Tel: 06 - 39013931
E-mail: lotje@quadrantkindercentra.nl

Oranjelaan 3
2741 EP, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15-11.45 uur.

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Lotje (christelijk)

Christelijke peutergroep Lotje is gevestigd in het pand waar voorheen de Koning Willem-Alexanderschool zat (Oranjelaan). Deze locatie sluit helaas haar deuren met de zomervakantie. Inschrijven voor deze locatie is helaas niet meer mogelijk. Klik hier voor onze andere peutergroepen in Waddinxveen.

Openingstijden
In de ochtenduren (8.15-11.45 uur) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag worden de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving.

Speelruimte
De ruimte heeft verschillende speelhoeken. Buiten spelen we op het grote plein van de school.

Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel leuke activiteiten wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen.  Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

Christelijke meerwaarde
Christelijke peutergroep Lotje is een open speelgroep, waar kinderen en ouders zich welkom en waardevol voelen, ongeacht geloofsovertuiging en afkomst. We bieden een veilige plek, waar kinderen kunnen spelen, zich ontwikkelen en elkaar ontmoeten. We sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van de peuters en de bijbehorende behoeftes.

Deze groep werkt volgens de vastgelegde pedagogische doelstellingen binnen Quadrant, maar onderscheidt zich in programma en sfeer als een christelijke peutergroep. Deze christelijke visie kleurt de benadering van de peuters en de werkwijze op Lotje.

De peuters worden vertrouwd gemaakt met de verhalen uit de Bijbel. Voor het eten en drinken wordt een eenvoudig verhaal verteld en wordt gebeden met en voor de kinderen. Ook leren en zingen de peuters liedjes die passen bij de verhalen en maken ze van tijd tot tijd een werkje, dat aansluit bij het Bijbelthema.

Aantal kindplaatsen: 16

LRKP-nr: 278961885

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan