Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Locaties Klavertje Vier


, Zuidplas

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Clustermanager:
Bianca Krapels
b.krapels@quadrantkindercentra.nl
06-42645769

Locaties Klavertje Vier

zeven-dwergenSinds 1 augustus 2016 is stichting Klavertje Vier onderdeel van Quadrant Kindercentra.

Zij bestaat uit de peutergroepen:

Deze peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 ‘geharmoniseerd’ naar kinderopvang en heten daarom nu al peutergroepen. Voor opvang kun je kinderopvangtoeslag krijgen van de belastingdienst. Dit kun je via hun website aanvragen.

Om toeslag aan te vragen, heb je een LRK-nummer nodig van de locatie:

Ieniemienie: 116554976
Pippeloentje: 473774136
Wollewietje: 151564309
’t Hobbelpaard: 454421278
De Zeven Dwergen: 231006950
Nessevliet:  173959179

De groepen werken nog wel zoals voorheen als speelzaal en dienen hetzelfde doel:
peuters ondersteunen in hun sociale en taalontwikkeling en spelenderwijs voorbereiden op de basisschool.

Klik hier voor meer informatie over deze peutergroepen.