Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kwikstaart

Tel: bso: 0182 - 530 930, peutergroep: 0182 - 531 939
E-mail: kwikstaart@quadrantkindercentra.nl

De Kempenaerstraat 2
2805 SC, Gouda

Openingstijden

Peutergroep de Kwikstaart is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.15 – 12.15 uur.

Bso de Kwikstaart is open van maandag t/m vrijdag:

Clustermanager:
Monique Philip
m.philip@quadrantkindercentra.nl
06-81484812

Kwikstaart

Dit kindercentrum is gelegen in de wijk Gouda Noord. Bij de Kwikstaart worden kinderen van jong tot oud opgevangen. In de ochtend spelen er kinderen van 2-4 jaar op de peutergroep en zijn er basisschool kinderen op de voorschoolse opvang. In de middag is er naschoolse opvang. De bso bevindt zich niet in een school, maar is zelfstandig opgezet, waardoor het niet afhankelijk is van ruimte in een school. Kinderen van alle scholen in de buurt zijn er welkom.

Vanaf 1 januari 2022 starten wij dagopvang voor 0 – 4 jaar.

Speelruimte
De lichte, moderne binnenruimte heeft kleuren die zijn aangepast aan de leeftijdsgroepen; rustige kleuren voor de peutergroep, maar lekker pittige kleuren op de bso. Er zijn speelhutten en een speelhuis in de grote ruimten, waar de kinderen zich terug kunnen trekken. Ook wordt er vaak met de kinderen gekookt in onze prachtige keuken. Daarnaast is er een grote buitenruimte rondom het hele pand met op het achterplein een grote zandbak. Kinderen kunnen een skelter of fietsje pakken. Speciaal voor de peuters is de speel-/natuurstrook aan de zijkant van het pand. Maar ook de grotere kinderen vinden het leuk om hier te banjeren.

VVE-programma (2-4 jaar)
VVE is de afkorting van voor- en vroegschoolse educatie. De kinderen leren spelenderwijs omgaan met een groep. Vrij spel wordt afgewisseld met knutselactiviteiten, kringgesprekken, buitenspelen en een eet- en drinkmoment. De kinderen worden gestimuleerd in de taalontwikkeling, zelfredzaamheid en op het sociale vlak. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van achterstand bij de start van de basisschoolperiode.

Scholen (4-13 jaar)
De kinderen die op bso de Kwikstaart spelen, komen van de basisscholen de Carrousel, de Ridderslag, de Koningin Wilhelminaschool, de Prinses Julianaschool, de Bijenkorf en Park en Dijk.

Activiteiten
Op de Kwikstaart worden de leukste activiteiten al twee weken van te voren ingepland. Toneel, drama, koken, muziek maken of knutselen komen regelmatig aan bod. Kinderen van de bso kunnen kiezen om hieraan mee te doen.

Vakantieopvang (4-13 jaar)
Bso de Kwikstaart is de samenvoeglocatie van cluster Gouda Noord. Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRKP-nr:
Peutergroep: 222297736
Bso: 186816856

Links
Inspectierapport pg
Inspectierapport bso

Pedagogisch werkplan peutergroep
Pedagogisch werkplan bso