Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Villa Kakelbont (0-6 jaar)

Tel: 0182 523 241
E-mail: villakakelbont@quadrantkindercentra.nl

Schubertplein 22
2807 HX, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van (7.00) 7.30 – 18.30 uur

Clustermanager:
Wendy van Adrichem
w.vanadrichem@quadrantkindercentra.nl
06-41122192

Villa Kakelbont (0-6 jaar)

In Goverwelle vind je ons kinderdagverblijf én buitenschoolse opvang (4-6 jaar) Villa Kakelbont. Het vriendelijke gebouw heeft veel ramen op kindhoogte en biedt zowel binnen als buiten veel speelruimte. De Kakeltuin is een natuurlijk ingerichte speeltuin met een speciale babytuin, waterloop en speelheuvel. Onze ruimten en het aanbod van speelgoed en materialen bieden de kinderen de mogelijkheid om zich op diverse gebieden in eigen tempo te ontwikkelen.

Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
Openingstijden
Baby’s en peuters kunnen bij ons terecht van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur.

Verlengde opvang
Ook is het mogelijk verlengde opvang af te nemen vanaf 7.00 uur. Dit extra halve uurtje kun je zowel structureel als incidenteel afnemen (minimaal 24 uur van te voren aanvragen).

Qflexibel
Op kindercentrum Villa Kakelbont bieden wij ook beperkt Qflexibel! Dagopvang (0-4 jaar) voor ouders met variabele werktijden en -dagen. Bij de Villa houdt dit in dat je om de week of halve dagen gebruik kunt maken van opvang.

Groepsindeling
Op de Villa hebben we 2 combigroepen (0-3 jaar) en 2 peutergroepen (2-4 jaar). Hierdoor is er rust voor de jongste baby’s en dreumesen en passende uitdaging voor de peuters. Het ritme van ieder kind kan zo beter gevolgd worden en hebben de baby’s twee vaste leidsters.

VVE-programma
Elke peutergroep bij Quadrant werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), zo ook op Villa Kakelbont. We maken gebruik van het programma Puk&Ko. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Het stimuleert de taal- en sociale ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van taalachterstand bij de start van de basisschoolperiode.

LRK-nr. kdv: 217912552
Inspectierapport kdv
Pedagogisch werkplan kdv


Buitenschoolse opvang (4-6 jaar)
Openingstijden
Kleuters kunnen bij ons na school bijkomen op maandag, dinsdag, donderdag tot 18.30 uur. We halen kinderen van alle scholen in de wijk. Dit kan lopend zijn of met de bakfiets.
Op de bso zitten maximaal 10 kinderen, zodat er na school volop aandacht is voor hun verhalen.

Wat maakt Villa Kakelbont zo bijzonder?

  • De Kakeltuin: uitdagende, natuurlijke buitenruimte voor alle kinderen (0-6 jaar).
  • Vroeg- en Voorschoolse Educatie: spelenderwijs leren en ontdekken ter voorbereiding op de basisschool. Lees meer…
  • BoekStartproject: stimuleert (voor)lezen aan baby’s, dreumesen en peuters. Dit schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling. Lees meer…
  • Centrale hal: hier hebben we genoeg ruimte voor een glijbaan, een gymparcours en de voorleestuin op het podium.
  • Buitenschoolse opvang: voor de jongste kinderen (4-6 jaar), zodat ze in een rustige, vertrouwde omgeving bij kunnen komen van hun schooldag.

Viviane, moeder van Jairo –
“Zeker als je kind op dit kinderdagverblijf heeft gezeten, is bso Villa Kakelbont een aanrader. Na een drukke schooldag bijkomen in een vertrouwde omgeving en de dag wordt langzaamaan rustiger. De prikkels nemen af. Juist omdat het kleinschalig is, niet teveel kinderen en er persoonlijke aandacht is, is deze bso goed voor een kind dat net naar de basisschool gaat.”

LRK-nr. bso: 301832997
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan bso