Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kiekeboe Gouda

Tel: 06-30162782
E-mail: kiekeboegouda@quadrantkindercentra.nl

Lange Groenendaal 50
2801 LT, Gouda

Openingstijden

Dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 – 12.00 uur

Clustermanager:
Bea Bunt
b.bunt@quadrantkindercentra.nl
06-42645769

Kiekeboe Gouda

Peutergroep Kiekeboe Gouda is gevestigd in de binnenstad. In een veilige, sfeervolle omgeving krijgen de peuters de kans om in groepsverband ervaringen op te doen. Belangrijk is dat een peuter op zijn/haar eigen manier speelt, beweegt en ontdekt. De leidsters stimuleren de peuters hierbij d.m.v. een vast ochtendpatroon, regels, speelmateriaal, muziek, etc. De peutergroep kan gezien worden als een waardevolle aanvulling van de thuissituatie.

Openingstijden
Elke ochtend zijn twee vaste pedagogisch medewerkers van 8.30 uur tot 12.00 uur aanwezig om de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving te stimuleren in hun ontwikkeling.

VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Sommige kinderen hebben net iets meer aandacht nodig om zich te ontwikkelen, denk hierbij aan de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wij werken met het VVE-programma Puk&Ko. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van het kind op meerdere ontwikkelingsgebieden aan de hand van thema’s. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Dit alles op een spelende wijze.

Lees meer over ons VVE-programma.

Speelruimte
De peuters spelen in een ruim, gezellig ingericht lokaal met verschillende speelhoeken. We maken ook gebruik van een mooie, grote afgesloten speelplaats.

Wilt u zelf een kijkje komen nemen op onze peuterspeelzaal, dan bent u natuurlijk van harte welkom. Telefonisch kunt u hiervoor een afspraak maken met één van de leidsters.

LRK-nr: 984513462

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan