Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

KC Wereldweijde

Tel: 0172 - 611 286 BSO: 0172 - 745 051 KDV: 0172 - 745 052/06 - 38 77 80 66
E-mail: wereldweijde@quadrantkindercentra.nl

Cortenhoeve 51
2411 JL, Bodegraven

Openingstijden

Dagopvang van 7.00 – 18.30 uur op maandag t/m vrijdag.

Bso vanuit school tot 18.30 uur en in vakanties van 7.30 – 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Clustermanager:
Elise Faay
e.faay@quadrantkindercentra.nl
06 – 13 68 19 94

KC Wereldweijde

Samen met de Goede Herderschool (van schoolstichting de Vier Windstreken) zijn wij 16 oktober 2020 kindcentrum Wereldweijde gestart. In dit kindcentrum bieden wij:

  • dagopvang voor kinderen van 0 – 3 jaar (Waterbloem)
  • dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar (Veldbloem)
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar (Kameleon)

Kinderen leren samen met andere kinderen de wereld ontdekken en samen plezier te maken. Door een herkenbaar dagritme op zowel het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang als in het onderwijs, wordt er gezorgd voor vertrouwen en veiligheid. Daarnaast zijn de activiteiten, de ruimtes en het speelmateriaal afgestemd op de behoeften en belevingswereld van de kinderen. Ieder kind wordt uitgedaagd en kan zich breed ontwikkelen. Lees het artikel uit het infomagazine Bodegraven-Reeuwijk over KC Wereldweijde.

Dagopvang

Op dit moment worden de kinderen van 0-4 jaar opgevangen op verticale groep de Veldbloem en combigroep de Waterbloem. Wanneer het aantal kinderen groeit, breiden we uit met een peutergroep (2-4 jaar).

Elke groep heeft een eigen ruimte in een apart gedeelte van het gebouw dat gedeeld wordt met het onderwijs. De ruimtes zijn helemaal verbouwd en aangepast naar de wensen en eisen die hoort bij de opvang van 0-4 jarigen. Met nieuw speelmateriaal en nieuwe meubels is het een fijne plek om te spelen, ontdekken en ontwikkelen.

Ook de buitenruimte is helemaal aangepast aan de jongste kinderen. Er is een speciaal babytuintje, een glijbaan en genoeg ruimte om te rennen, fietsen en steppen.

Wil je een kijkje nemen op het nieuwe kindcentrum?
Bel Elise Faay (senior pedagogisch medewerker): 06 – 13 68 19 94 voor een vrijblijvende rondleiding.

LRK-nr. dagopvang: 307486424
Inspectierapport dagopvang
Pedagogisch werkplan dagopvang

BSO

Ook de bso heeft een eigen ruimte met uitdaging voor kinderen van 4-13 jaar.

De medewerkers van bso Wereldweijde (voorheen Kameleon) zorgen wekelijks voor allerlei leuke activiteiten met kinderen waarbij vooral plezier, gezelligheid en talentenontwikkeling centraal staat. Omdat ieder kind uniek is, willen wij activiteiten bieden die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Ons programma is dus heel gevarieerd en de kinderen kunnen zich zo spelenderwijs breder ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor de meervoudige intelligentie theorie van psycholoog Howard Gardner: elke intelligentie wordt uitgedrukt in een ‘KNAP’.

Scholen
De kinderen die naar bso Wereldweijde komen, zijn voornamelijk kinderen van basisschool Wereldweijde. Maar ook kinderen van nabijgelegen scholen zoals ´t Vogelnest, de Willibrordschool, Speel- en Werkhoeve en Beatrixschool zijn van harte welkom op bso Wereldweijde. De leukste, gezelligste, actiefste bso van Bodegraven!

Speelruimte
Bso Wereldweijde heeft een leuke huiselijke speelruimte waar kinderen zich kunnen uitleven. In de ruimte hebben we verschillende hoeken gecreëerd, zoals een huishoek, een leeshoek en een spelletjeshoek. We hebben 2 grote tafels waar activiteiten aan gedaan kunnen worden. We mogen ook gebruikmaken van de gymzaal van school, wat de kinderen erg leuk vinden.

Buiten is een groot, overzichtelijk speelplein met speeltoestellen.

Activiteiten
De pedagogisch medewerkers stellen om de 2 weken een activiteitenprogramma op. Hierdoor variëren de activiteiten van knutselen tot koken en van natuur tot sport en spel. Kinderen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen, maar dit is niet verplicht. Bso tijd is vrije tijd. Daarnaast is er een ruim aanbod van spelmateriaal.

Openingstijden
Onze bso is open op maandag, dinsdag en donderdag. Wil je op woensdag en/of vrijdag opvang, laat het ons weten via info@quadrantkindercentra.nl. Bij voldoende aanmeldingen, gaan we ook die dagen open.

Vakantieopvang
Tijdens vakanties bieden wij een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr. bso: 494975921
Inspectierapport bso
Pedagogisch werkplan bso