Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Wereldweijde

Tel: 0172 - 611 286 BSO: 0172 - 745 051 KDV: 0172 - 745 052/06 - 38 77 80 66
E-mail: wereldweijde@quadrantkindercentra.nl

Cortenhoeve 51
2411 JL, Bodegraven

Openingstijden

Dagopvang
Ma: 7.00 – 18.30 uur
Di: 7.00 – 18.30 uur
Wo: 12.15 – 18.30 uur
Do: 7.00 – 18.30 uur
Vr: 12.30 – 18.30 uur

Bso vanuit school tot 18.30 uur en in vakanties van 7.30 – 18.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Vanaf 2023 ook open op woensdag en vrijdag!

Clustermanager:
Winnie Querreveld
w.querreveld@quadrantkindercentra.nl
06 – 82 89 21 26

Kindcentrum Wereldweijde

Samen met schoolstichting de Vier Windstreken zijn in 2020 kindcentrum Wereldweijde gestart. In dit kindcentrum bieden wij:

  • dagopvang voor kinderen van 0 – 2 jaar (Waterbloem)
  • dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar (Veldbloem)
  • dagopvang voor kinderen van 2 – 4 jaar (Weijdebloem)
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar (BSO Wereldweijde)
  • Onderwijs van 4 – 13 jaar

Kinderen leren samen met andere kinderen de wereld ontdekken en samen plezier te maken. Door een herkenbaar dagritme op zowel het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang als in het onderwijs, wordt er gezorgd voor vertrouwen en veiligheid. Daarnaast zijn de activiteiten, de ruimtes en het speelmateriaal afgestemd op de behoeften en belevingswereld van de kinderen. Ieder kind wordt uitgedaagd en kan zich breed ontwikkelen.

Dagopvang

Elke groep heeft een eigen ruimte ingericht naar de behoeften van de kinderen in hun eigen leeftijdscategorie. Op elke groep worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de kinderen, zowel in groepsverband als individueel.

Ook de buitenruimte is helemaal aangepast aan kinderen van 0 – 4 jaar. Er is een speciaal babytuintje, een glijbaan en genoeg ruimte om te rennen, fietsen en steppen.

Wil je een kijkje nemen op ons kindcentrum?
Bel 0172 – 611 286 voor een vrijblijvende rondleiding.

LRK-nr. dagopvang: 307486424
Inspectierapport dagopvang
Pedagogisch werkplan dagopvang

BSO

De bso heeft een eigen ruimte met uitdaging materiaal voor kinderen van 4-13 jaar.

De medewerkers van bso Wereldweijde zorgen wekelijks voor allerlei leuke activiteiten met kinderen waarbij vooral plezier, gezelligheid en talentenontwikkeling centraal staat. Omdat ieder kind uniek is, willen wij activiteiten bieden die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Ons programma is dus heel gevarieerd en de kinderen kunnen zich zo spelenderwijs breder ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor de meervoudige intelligentie theorie van psycholoog Howard Gardner: elke intelligentie wordt uitgedrukt in een ‘KNAP’.

Scholen
De kinderen die naar bso Wereldweijde komen, zijn voornamelijk kinderen van basisschool Wereldweijde. Maar ook kinderen van nabijgelegen scholen zijn, in overleg, van harte welkom op bso Wereldweijde. De leukste, gezelligste, actiefste bso van Bodegraven!

Speelruimte
Bso Wereldweijde heeft een leuke huiselijke groepsruimte waar kinderen zich na school goed kunnen vermaken. In de ruimte hebben we verschillende hoeken gecreëerd, zoals een huishoek, een leeshoek en een spelletjeshoek, maar ook een hoek waar de kinderen zich even lekker terug kunnen trekken na een dag school. We hebben 2 grote tafels waar activiteiten aan gedaan kunnen worden. We mogen ook gebruikmaken van de gymzaal van school, wat de kinderen erg leuk vinden.

Buiten is een groot, overzichtelijk speelplein met speeltoestellen.

Activiteiten
De pedagogisch medewerkers stellen om de 2 weken een activiteitenprogramma op. Hierdoor variëren de activiteiten van knutselen tot koken en van natuur tot sport en spel. Kinderen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen, maar dit is niet verplicht. Bso tijd is vrije tijd. Daarnaast is er een ruim aanbod van spelmateriaal.

Openingstijden
Onze bso is open op maandag, dinsdag en donderdag. Vanaf januari 2023 is de bso ook op woensdag en vrijdag open voor kinderen van Wereldweijde en de Da Costaschool.

LRK-nr. bso: 494975921
Inspectierapport bso
Pedagogisch werkplan bso