Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

KC Koningskwartier

Tel: 06 82404068
E-mail: info@kckoningskwartier.nl

Koning Willem-Alexanderlaan 121-123
2761 HK, Zevenhuizen

Openingstijden

Dagopvang maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur

Peutergroep van 8.30 – 12.00 uur op maandag t/m vrijdag

Na school (bso) tot 18.30 uur op maandag t/m vrijdag

Voor school (vso) vanaf 7.30 uur op maandag t/m vrijdag

KC Koningskwartier

De wijk Koningskwartier is volop in ontwikkeling. Naast woningen, wordt er ook een nieuwe basisschool én kinderopvang gebouwd. Samen in één kindcentrum Koningskwartier. Totdat het definitieve gebouw klaar is, staater een tijdelijk pand. Hier hebben we op 2 september 2019 de deuren geopend.

Kindcentrum Koningskwartier is een samenwerking van schoolbestuur De Vier Windstreken, schoolbestuur De Groeiling en Stichting Quadrant Kindercentra.

Neem ook eens een kijkje op de site van kindcentrum Koningskwartier.

Kinderdagopvang
Liefdevolle opvang en verzorging voor baby’s vanaf 6 weken in een kindcentrum waar ze tot einde basisschool terecht kunnen.

Peutergroep
Op de peutergroep worden kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden spelenderwijs ondersteund in hun ontwikkeling. Zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van taal, creativiteit, de zintuigen, de motoriek en de cognitieve ontwikkeling.

De peutergroep valt onder kinderopvang, dus je kunt bij de Belastingdienst aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Buitenschoolse opvang
Wij verwelkomen kinderen buiten schooltijd op het kindcentrum. Na schooltijd gaat de ontwikkeling door en op de bso ondersteunen wij kinderen daar spelenderwijs in. Door verschillende activiteiten aan te bieden, leren kinderen waar hun talenten liggen.

Tijdens schoolvakanties bieden wij vakantieopvang.

LRK-nr. BSO: 625217202
LRK-nr. KDV & PG: 223873032

Inspectierapport kinderdagopvang
Inspectierapport peutergroep
Inspectierapport bso