Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Koningskwartier

Tel: 0180 - 740 016
E-mail: info@kckoningskwartier.nl

Ryckevelde 1
2761 KZ, Zevenhuizen

Openingstijden

Dagopvang maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur

Peutergroep maandag t/m vrijdag van 8.00 – 12.00 uur of o.b.v. kinderopvangtoeslag van 8.00 – 13.30 uur

Na school (bso) tot 18.30 uur op maandag t/m vrijdag

Voor school (vso) vanaf 7.30 uur op maandag t/m vrijdag

Kindcentrum Koningskwartier

De wijk Koningskwartier is volop in ontwikkeling. Naast woningen, wordt er ook een nieuwe basisschool én kinderopvang gebouwd. Samen in één kindcentrum Koningskwartier. Totdat het definitieve gebouw klaar is, staat er een tijdelijk pand.

Kindcentrum Koningskwartier is een samenwerking van schoolbestuur De Vier Windstreken, schoolbestuur De Groeiling en Stichting Quadrant Kindercentra.

Neem ook eens een kijkje op de site van kindcentrum Koningskwartier.

Kinderdagopvang
Liefdevolle opvang en verzorging voor baby’s vanaf 6 weken in een kindcentrum waar ze tot einde basisschool terecht kunnen.

Peutergroep
Op de peutergroep worden kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden spelenderwijs ondersteund in hun ontwikkeling. Zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van taal, creativiteit, de zintuigen, de motoriek en de cognitieve ontwikkeling.

De peutergroep valt onder kinderopvang, dus je kunt bij de Belastingdienst aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Buitenschoolse opvang
Wij verwelkomen kinderen buiten schooltijd op het kindcentrum. Na schooltijd gaat de ontwikkeling door en op de bso ondersteunen wij kinderen daar spelenderwijs in. Door verschillende activiteiten aan te bieden, leren kinderen waar hun talenten liggen. Bso-tijd = vrije tijd, dus kinderen mogen zelf kiezen of ze mee willen doen met de activiteiten of liever wat anders doen.

Vakantieopvang
Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr. kdv & pg: 249294515
Inspectierapport kdv & pg

LRK-nr. bso:284109332
Inspectierapport bso

Pedagogisch werkplan kdv
Pedagogisch werkplan pg
Pedagogisch werkplan bso