Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

KC Broekvelden

Tel: 0182-689896
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Cortenhoeve 51
2411 JL, Bodegraven

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur

Clustermanager:
Linda Dijkman
l.dijkman@quadrantkindercentra.nl
06 - 816 165 79

KC Broekvelden

Samen met de Goede Herderschool starten wij half oktober/begin november 2020 kindcentrum Broekvelden. In dit kindcentrum bieden wij:

  • dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar (bso Kameleon).

De inschrijving voor de dagopvang op kc Broekvelden is inmiddels geopend.

Op de Goede Herderschool was al buitenschoolse opvang aanwezig op bso Kameleon. Bso Kameleon is onderdeel van kindcentrum Broekvelden. Inschrijven voor de bso kan via deze locatie.