Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Groenoord

Tel: 0182-743031
E-mail: groenoord@quadrantkindercentra.nl

Willem de Zwijgerlaan 57
2741 DB, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 – 18.30 uur

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Kindcentrum Groenoord

In Waddinxveen Noord op het oude WSE-terrein achter de Albert Heijn staat een nieuw kindcentrum met daarin de basisscholen de Regenboog en de Koning Willem-Alexanderschool en kinderopvang van 0 – 12 jaar.

Quadrant Kindercentra verzorgt hier de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Inschrijven bij de betrokken scholen, kan via de scholen zelf:
www.regenboogwaddinxveen.nl
www.kw-a.nl

Kinderdagverblijf 0 – 4 jaar
De ingang van het kinderdagverblijf bevindt zich aan de linkerzijde van het gebouw.

We hebben lichte groepsruimtes waar kinderen van 0-4 jaar kunnen spelen, ontdekken en ontwikkelen. Aangrenzend is een ruime, kindgerichte buitenspeelplaats met natuurlijke speelelementen en een aparte babytuin waar ook de kleinsten rustig en veilig van de buitenlucht kunnen genieten.

Peutergroep 2,3 – 4 jaar
Ook de peutergroep bevindt zich in de linkervleugel van het gebouw in een ruim lokaal met verschillende speelhoeken.

VVE-programma
Elke peutergroep bij Quadrant werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), ook op Groenoord. We maken gebruik van het programma Puk&Ko. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Het stimuleert de taal- en sociale ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van taalachterstand bij de start van de basisschoolperiode.

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar
Op deze locatie bieden we zowel voorschoolse opvang (vso) als bso (na school en vakantieopvang) aan met als uitgangspunt: de tijd na school is vrije tijd. Kinderen mogen zelf bepalen of ze mee willen doen met aangeboden activiteiten of dat ze gaan chillen of huiswerk maken.

De openingstijden van bso Waddinxveen Noord sluiten aan op de schooltijden van de Koning Willem Alexanderschool en basisschool de Regenboog.

Vso (bij voldoende aanmeldingen):
van 7.30 uur tot start school (Koning Willem-Alexanderschool om 8.20 uur en basisschool de Regenboog om 8.30 uur).

Bso:
Op deze locatie bieden we alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd en uitdagend programma. Vanaf 8 jaar is het mogelijk om voor bso Sportpunt te kiezen (bij voetbalvereniging ASW). Als je kind dit wenst, dan kun je dat aan ons doorgeven.

Lrk.nr kdv & peutergroep: 313020851
Lrk-nr. bso: 283966051

Inspectierapport kdv & pg
Inspectierapport bso

Pedagogisch werkplan kdv
Pedagogisch werkplan pg
Pedagogisch werkplan bso