Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Groenoord – Peutergroep

Tel: 0182-743031
E-mail: groenoord-pg@quadrantkindercentra.nl

Willem de Zwijgerlaan 57
2741 DB, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 uur

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Kindcentrum Groenoord – Peutergroep

In Waddinxveen Noord op het oude WSE-terrein achter de Albert Heijn staat een nieuw kindcentrum met daarin de basisscholen de Regenboog en de Koning Willem-Alexanderschool en kinderopvang van 0 – 12 jaar.

Quadrant Kindercentra verzorgt hier de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Inschrijven bij de betrokken scholen, kan via de scholen zelf:
www.regenboogwaddinxveen.nl
www.kw-a.nl

De peutergroep bevindt zich in de linkervleugel van het gebouw in een ruim lokaal met verschillende speelhoeken.

VVE-programma
Elke peutergroep bij Quadrant werkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), ook op Groenoord. We maken gebruik van het programma Puk&Ko. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. Het stimuleert de taal- en sociale ontwikkeling van de kinderen door middel van spelen. Hiermee richten wij ons op het voorkomen van taalachterstand bij de start van de basisschoolperiode.

LRK-nr. kdv & peutergroep: 313020851
Inspectierapport kdv & pg
Pedagogisch werkplan