Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum Groenoord bso

Tel: 06-13384540
E-mail: groenoord-bso@quadrantkindercentra.nl

Willem de Zwijgerlaan 57
2741 DB, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Na school (bso) tot 18.30 uur

Voor school (vso) vanaf 7.30 uur

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Kindcentrum Groenoord bso

In Waddinxveen Noord op het oude WSE-terrein achter de Albert Heijn staat een nieuw kindcentrum met daarin de basisscholen de Regenboog en de Koning Willem-Alexanderschool en kinderopvang van 0 – 12 jaar.

Quadrant Kindercentra verzorgt hier de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Inschrijven bij de betrokken scholen, kan via de scholen zelf:
www.regenboogwaddinxveen.nl
www.kw-a.nl

Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar
Op deze locatie bieden we zowel voorschoolse opvang (vso) als bso (na school en vakantieopvang) aan met als uitgangspunt: de tijd na school is vrije tijd. Kinderen mogen zelf bepalen of ze mee willen doen met aangeboden activiteiten of dat ze gaan chillen of huiswerk maken.

De openingstijden van bso Groenoord sluiten aan op de schooltijden van de Koning Willem Alexanderschool en basisschool de Regenboog.

Vso (bij voldoende aanmeldingen):
van 7.30 uur tot start school (Koning Willem-Alexanderschool om 8.20 uur en basisschool de Regenboog om 8.30 uur).

Op bso Groenoord bieden we alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar een gevarieerd en uitdagend programma.

Bso Vrijbuiters 8+

Vanaf 8 jaar is het mogelijk om voor bso Vrijbuiters te kiezen (voorheen Sportpunt bij voetbalvereniging ASW). De kinderen worden van school opgehaald en door een medewerker (met de eigen fiets) naar Vrijbuiters gebracht. Het leuke voor de kinderen op deze bso is dat er alleen oudere kinderen komen. Hierdoor zijn de activiteiten meer afgestemd op deze leeftijd. De kinderen zich lekker buiten op de sportvelden uitleven met bijvoorbeeld allerlei sporten of vrij spel. Maar ook binnen wordt van alles georganiseerd in overleg met de kinderen.

Als je kind vanaf 8 jaar hierheen wilt, dan kun je dat aan ons doorgeven.

Vakantieopvang
Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr. bso: 283966051

Inspectierapport bso
Pedagogisch werkplan bso