Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum de Tol

Tel: 0182 748 016
E-mail: detol@quadrantkindercentra.nl

Hooiweide 6
2811 JE, Reeuwijk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Dagopvang
7.30 – 18.30 uur

Clustermanager:
Elise Faay
e.faay@quadrantkindercentra.nl
06 – 13 68 19 94

Kindcentrum de Tol

In Reeuwijk, Oude Tol, verzorgen wij opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We zitten in hetzelfde gebouw als basisscholen de Regenboog en De Venen. Het is een plek waar kinderen graag komen, ouders hun kinderen graag laten verblijven en waar de medewerkers graag werken.

Quadrant Kindercentra verzorgt op deze locatie de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf (dagopvang), een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Dagopvang 0-4 jaar
Op dit gezellige kindercentrum hebben de jongste kinderen hun eigen ruimte. Er is speelmateriaal dat is afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling. De medewerkers zorgen voor een warme, liefdevolle en uitdagende omgeving waar kinderen tot bloei kunnen komen.

Je kunt kiezen uit een contract voor 52 weken of voor schoolweken. Bij het schoolwekencontract heb je geen opvang tijdens de schoolvakanties. Mocht je toch een keer wél opvang nodig hebben, dan kun je dat extra aanvragen. Op basis van beschikbaarheid wordt bepaald of de aanvraag toegezegd kan worden.

LRK-nr. dagopvang: 132181241
Inspectierapport dagopvang