Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum de Tol (voorheen Papegaaiennest)

Tel: 0182 689 896
E-mail: info@quadrantkindercentra.nl

Hooiweide 6
2811 JE, Reeuwijk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Dagopvang
7.30 – 18.30 uur

Peutergroep
8.30 – 14.00 uur

Bso
7.00 uur tot schooltijd
na school tot 18.30 uur

Clustermanager:
Elise Faay
e.faay@quadrantkindercentra.nl
06 – 13 68 19 94

Kindcentrum de Tol (voorheen Papegaaiennest)

Vanaf 1 augustus 2022 verzorgt Quadrant Kindercentra de opvang in Reeuwijk, Oude Tol, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Wij nemen de opvang over van gro-up kinderopvang in hetzelfde gebouw (bij basisscholen de Regenboog en De Venen). We gaan ons uiterste best doen om er wat moois van te maken. In ieder geval een plek waar kinderen graag komen, ouders hun kinderen graag laten verblijven en waar de medewerkers graag werken.

Ouders die nu al een plekje op het kinderdagverblijf, peutergroep of buitenschoolse opvang hebben, krijgen gegarandeerd hun plek als zij zich bij Quadrant inschrijven. Ook ouders met een plek op de wachtlijst moeten ook opnieuw bij ons inschrijven. Wij nemen de volgorde van de wachtlijst van gro-up over. Zij krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen, die uiteraard ook van harte welkom zijn.

Wij hebben nu nog geen zicht op wanneer ouders een nieuw contract van Quadrant krijgen. Wij proberen met de grootst mogelijk zorg en snelheid de nieuwe plaatsingen te regelen. Hierin zijn we ook afhankelijk van de informatie vanuit gro-up. Wij vragen hiervoor begrip.

Over Quadrant
Wij bieden opvang op locaties in Gouda en omstreken, gericht op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. We zorgen voor geborgenheid en een omgeving die veilig, maar ook uitdagend is. Dit doen we door een actief aanbod van spelmaterialen en activiteiten, en door aandacht te besteden aan inrichting van onze gebouwen en de buitenruimtes. Zo worden kinderen in staat gesteld om zichzelf te ontwikkelen. De ontwikkeling en talenten van kinderen volgen we en bespreken we met ouders. Bij Quadrant werken we graag samen. Dat doen we met elkaar, maar ook met andere partners die zich op de ontwikkeling van kinderen richten. Ons motto is ‘samen voor het kind’.

Quadrant biedt op de Tol verschillende vormen van opvang aan en daarbinnen kun je voor verschillende soorten contracten kiezen. Welke dat zijn lees je hieronder bij elke opvangsoort.

Wil je alvast meer over de werkwijze van Quadrant weten? Dan verwijzen we je naar ons Welkomboekje.

Dagopvang 0-4 jaar
Op dit gezellige kindercentrum hebben de jongste kinderen hun eigen ruimte. Er is speelmateriaal dat is afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling. De medewerkers zorgen voor een warme, liefdevolle en uitdagende omgeving waar kinderen tot bloei kunnen komen.

Je kunt kiezen uit een contract voor 52 weken of voor schoolweken. Bij het schoolwekencontract heb je geen opvang tijdens de schoolvakanties. Mocht je toch een keer wél opvang nodig hebben, dan kun je dat extra aanvragen. Op basis van beschikbaarheid wordt bepaald of de aanvraag toegezegd kan worden.

Peutergroep
Deze peutergroep is in de ochtend geopend. Peuters worden hier gestimuleerd in hun ontwikkeling met verschillende activiteiten naar thema aan de hand van voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programma dat erop gericht is om taal- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 4 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. Maar ook kinderen die juist al ver zijn in de ontwikkeling vinden hierin hun uitdaging.

Naast speelse activiteiten wordt er ook vrij gespeeld in verschillende hoeken, zoals de poppen-, bouw- of leeshoek. We maken ook gebruik van het speellokaal en het schoolplein om lekker te rennen, fietsen en spelen.

De kinderen krijgen in de ochtend fruit en eten tussen de middag een broodje op de groep.

Buitenschoolse opvang
In het kindcentrum vangen we vóór en na schooltijd de kinderen op van basisscholen De Venen en de Regenboog. Er zijn verschillende groepjes ingedeeld naar leeftijd die allemaal hun eigen ruimte hebben voor de eet- en drinkmomenten. Verder mogen de kinderen zich vrij door de bso bewegen. We bieden elke dag een activiteit aan. Kinderen mogen kiezen of ze daaraan mee willen doen. Bso-tijd is vrije tijd, dus ze kunnen doen wat ze willen (met duidelijke regels).

Je kunt bij de bso kiezen voor een contract voor:

  • alle weken (52-wekencontract);
  • alleen de schoolweken (schoolwekencontract);
  • een vakantiecontract in combinatie met een schoolwekencontract of 52-wekencontract;

Wil je keer een extra dag opvang tijdens school of in de vakantie. Dan kan dat, als er een plekje beschikbaar is.

Ouderportaal
Voor directe communicatie met de groep en vanuit klantenservice, maken we – naast uiteraard persoonlijk contact – gebruik van de Ouderapp van Konnect. 6 Weken voor start van de opvang krijg je een e-mail met daarin de logingegevens voor het ouderportaal.
Lees hier meer over ons ouderportaal.

LRK-nr. dagopvang & peutergroep: nog niet bekend
Inspectierapport dagopvang
Inspectierapport peutergroep

LRK-nr. bso: nog niet bekend
Inspectierapport bso