Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

De Lente

Tel: 06 - 12 32 49 17
E-mail: lente@quadrantkindercentra.nl

De Lente 1
2761 VL, Zevenhuizen

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 uur

Clustermanager:
Philip van Dijk
p.vandijk@quadrantkindercentra.nl
06-57814596

De Lente

Peutergroep de Lente is gevestigd in basisschool de Eendragt in Zevenhuizen. Op deze gezellige peutergroep worden de kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. In de school bieden we ook buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar

Speelruimte
De inrichting binnen is helemaal nieuw. De peutergroep beschikt over een ruime groepsruimte die ingedeeld is in verschillende hoeken. De kinderen kunnen in de bouwhoek spelen, samen koken in de huishoek en gezellig aan tafel een puzzel maken of samen met de pedagogisch medewerker knutselen. Ook kunnen we binnen gebruik maken van de gymzaal van de Eendragt, waar we lekker kunnen bewegen.

Wij proberen elke dag even buiten te spelen. Er is een hele uitdagende buitenspeelruimte met een boomstam om op te klimmen en een wilgentenen huisje om door te lopen. We hebben ook een glijbaan en een zandbak, en een grote schuur vol met spelmateriaal zoals, fietsen, tractors, emmers, scheppen en ballen! Als het warm is, spelen we met de waterbaan. Vaak zijn de peuters samen met de kleuters van de basisschool op het plein. We spelen samen, leren van elkaar en creëren zo een makkelijkere overgang naar de basisschool.

Activiteiten
De peuters zijn gek op boekjes lezen, zingen en kletspraatjes maken. Hier nemen we dan ook ruim de tijd voor.
Aan de hand van een thema, dat elke 6 weken wisselt, doen we allerlei activiteiten in kleine groepjes. Puk, de pop helpt ons bij deze speelse activiteiten, die gericht zijn op het ondersteunen van de ontwikkeling van de peuters. Kleien, kleuren, bouwen of even 1-op-1 een spelletje is ook altijd leuk.

Tussen het spelen door eten fruit, drinken we wat. Ook buitenspelen is een favoriete bezigheid. Lekker fietsen op de driewieler of een fietsje, steppen of lopen met de poppenwagen.

VVE
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Sommige kinderen hebben net iets meer aandacht nodig om zich te ontwikkelen, denk hierbij aan de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Wij werken met het VVE-programma Puk&Ko. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van het kind op meerdere ontwikkelingsgebieden aan de hand van thema’s. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Dit alles op een spelende wijze.

Lees meer over ons VVE-programma.

Omdat we in de basisschool de Eendragt zitten, hebben we direct contact met de intern begeleider van school. Zo kunnen we direct informatie uitwisselen over bijvoorbeeld VVE-peuters.

LRK-nr.: 718687905
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan