Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Westervriend

Tel: 06 811 576 41
E-mail: westervriend@quadrantkindercentra.nl

Jacob van Lennepkade 2
2802 LH, Gouda

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag na school tot 18.30 uur en voor school vanaf 7.00 uur

Clustermanager:
Bea Bunt
b.bunt@quadrantkindercentra.nl
06-42645769

Westervriend

Naast een peutergroep van Quadrant, is er in de Westerschool ook buitenschoolse opvang. De Westervriend is de gezelligste bso van de wijk Korte Akkeren. Omdat alle kinderen op één groep spelen, kent iedereen elkaar en leren we veel van elkaar. We doen actief mee aan het ‘Groen doet Goed’-project in de wijk en zijn vaak te vinden in de Futseltuin.

Scholen
De kinderen die op bso Westervriend spelen, komen van de basisscholen de Westerschool, de Goudakker en de Kas, maar ook andere kinderen zijn van harte welkom op deze bso.

Openingstijden
Bso Westervriend is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na school tot 18.30 uur open met 30 kindplaatsen. Op woensdag van 11.30 tot 18.30 uur is de opvang op de Westervriend dependance met 10 kindplaatsen. De dependance is gevestigd op de bovenverdieping van kindercentrum de Petteflet aan de Lethmaetstraat.
Op maandag tot en met vrijdag kunnen kinderen ook voor schooltijd bij ons terecht (vanaf 7.00 uur). De opvang is dan ook op de dependance. Wij zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.

Vakantieopvang
Tijdens vakanties gaan de kinderen van bso Westervriend naar bso de Kwikstaart of bso de Ontdekkingsreizigers. Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

Speelruimte
Wij maken gebruik van ons eigen gezellige, knusse lokaal. Wij hebben een keuken met bar waar geregeld kookactiviteiten georganiseerd worden. Daarnaast is er genoeg speelmateriaal voor iedereen, zoals een winkeltje, poppenhoek, playmobil, bouwblokken en knutselmateriaal. Ook de gymzaal wordt intensief gebruikt! Buiten spelen we op het kleuterschoolplein, waar een zandbak en speeltoestellen staan en het speelmateriaal (zoals fietsen, karren en scheppen) wordt buiten gezet. De grotere kinderen mogen ook op de rest van het schoolplein.

Op woensdag en vrijdag op de dependance spelen we samen met de kinderen van de dagopvang. Leuk als je broertje of zusje daar naar toe gaat! We  spelen niet alleen op het buitenterrein van de Petteflet, maar we gaan regelmatig naar de Futseltuin waar we kunnen ‘klussen’ met de buurtbewoners.

Activiteiten
De kinderen beslissen mee wat er gedaan wordt op de bso. Regelmatig geven zij aan wat zij zouden willen doen en met elkaar bespreken we wat haalbaar en uitvoerbaar is. Sport.Gouda biedt regelmatig activiteiten voor de buurtkinderen aan op het schoolplein van de Westerschool. De bso-kinderen die dat leuk vinden, mogen daar aan mee doen. Onze medewerker is daar dan ook aanwezig.

LRK-nr.: 342003367
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan