Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Westervriend dependance

Tel: 0182 525 215
E-mail: westervriend@quadrantkindercentra.nl

Lethmaetstraat 47
2802 KB, Gouda

Openingstijden

Woensdag (rest van de dagen op de vaste locatie)

Clustermanager:
Bea Bunt
b.bunt@quadrantkindercentra.nl
06-42645769

Westervriend dependance

Deze locatie valt officieel onder bso Westervriend op de Westerschool in de wijk Korte Akkeren. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de opvang op die locatie. Op woensdag is de bso ondergebracht in een lokaal in kindercentrum de Petteflet. Daar is een gezellige, speelse ruimte voor kinderen van 4-13 jaar ingericht.

We spelen regelmatig samen met de kinderen van de dagopvang. Leuk als je broertje of zusje daar naar toe gaat!

Scholen
De kinderen die op bso Westervriend spelen, komen van de basisscholen de Westerschool, de Goudakker en de Kas, maar ook andere kinderen zijn van harte welkom op deze bso.

Openingstijden
Bso Westervriend is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na schooltijd tot 18.30 uur open met 30 kindplaatsen. Op woensdag van 11.30 tot 18.30 uur is de opvang op de Westervriend dependance met 10 kindplaatsen. Op maandag t/m vrijdag kunnen kinderen ook voor schooltijd bij ons terecht (vanaf 7.00 uur). Wij zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.

Speelruimte
De Westervriend dependance is gevestigd op de bovenverdieping van kindercentrum de Petteflet en is speciaal ingericht voor kinderen van 4-13 jaar.
Buiten spelen we niet alleen in de tuin van de Petteflet, maar we gaan regelmatig naar de Futseltuin waar we kunnen ‘klussen’ met de buurtbewoners.

Activiteiten
De kinderen beslissen mee wat er gedaan wordt op de bso. Regelmatig geven zij aan wat zij zouden willen doen en met elkaar bespreken we wat haalbaar en uitvoerbaar is.

Vakantieopvang
Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr Westervriend dependance: 210505746
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan