Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Het Groene Eiland – bso

Tel: 06 - 41 12 21 15
E-mail: groeneeiland@quadrantkindercentra.nl

Oosthoef 3-5
2804 ST, Gouda

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.30 uur.

VSO:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 – 8.30 uur

 

Clustermanager:
Linda Dijkman
l.dijkman@quadrantkindercentra.nl
06 - 81 61 65 79

Het Groene Eiland – bso

 

Bso het Groene Eiland (voorheen de Karekiet) bevindt zich in de gelijknamige basisschool het Groene Eiland in de wijk Bloemendaal. Hier kunnen kinderen van 4-13 jaar terecht. De school grenst aan het Groene eiland, waar de kinderen dan ook vaak spelen. De pedagogisch medewerkers bij het Groene Eiland hebben een diverse achtergrond, waardoor er veel diversiteit en een hoge kwaliteit is in het activiteitenaanbod.

Scholen
De kinderen die op bso de Karekiet spelen, zitten op de basisscholen het Groene Eiland en de Cirkel. Ook komen er kinderen van basisschool het Avontuur per taxi naar de bso.

Speelruimte
De bso beschikt over twee ruime groepsruimten die ingedeeld zijn in verschillende hoeken. Ook maken we gebruik van het aangrenzende schoolplein waar volop te spelen en beleven is! Zo is er een voetbalveld, zijn er schommels, is er een grote zandbak en hebben we voldoende buitenspelmateriaal om mee te spelen.

Een van de groepsruimten is ingedeeld voor de jongere kinderen (4 – 7 jaar), hier is van alles te beleven en te ontdekken! We hebben een mooie poppenhoek, een bouwhoek, en zijn er volop spelletjes en knutselmateriaal! De jongere kinderen gaan altijd onder leiding van een pedagogisch medewerker buiten spelen.

Het lokaal voor de oudere kinderen heeft een grote kast met spellen waar de kinderen zelf uit kunnen kiezen. Er is een heerlijke chillhoek waar de kinderen een boek kunnen lezen of even lekker kunnen kletsen. Ook is er knutselmateriaal aanwezig om creatief aan de slag te gaan.

Activiteiten
In het kader van kinderparticipatie (kinderen beslissen, denken en doen mee) worden wensen van kinderen verzameld en zoveel mogelijk gerealiseerd in het activiteitenprogramma. Hierdoor variëren de activiteiten van koken tot balspellen, knutselen en toneelstukjes maken!

Dagelijks worden er gericht activiteiten aangeboden aan de kinderen. De kinderen worden gestimuleerd om mee te doen met de activiteiten, maar dit is niet verplicht. Ze kunnen ook gewoon lekker buiten spelen of gebruik maken van de andere spelmaterialen in de lokalen.

Wanneer kinderen tijdens bso-tijd naar (sport)clubs gaan, kunnen de medewerkers ze in een aantal gevallen brengen. Hierover dient overlegd te worden met de medewerkers op locatie.

Openingstijden
Onze bso is open op maandag, dinsdag en donderdag. Wil je op woensdag en/of vrijdag opvang, laat het ons weten via info@quadrantkindercentra.nl. Bij voldoende aanmeldingen, gaan we ook die dagen open.

Vakantieopvang
Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr.: 118664645

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan