Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

bso Driebruggen

Tel: 06-12873480
E-mail: 3bruggen@quadrantkindercentra.nl

Meidoornlaan 17
3465 TK, Driebruggen

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag na school tot 18.30 uur

Clustermanager:
Winnie Querreveld
w.querreveld@quadrantkindercentra.nl
06 – 82 89 21 26

bso Driebruggen

Naast een peutergroep biedt Quadrant kinderopvang ook buitenschoolse opvang in Driebruggen voor kinderen van 4-13 jaar. Onze bso is gevestigd in basisschool de Wegwijzer, maar wij vangen ook kinderen van basisschool de Lelie op.

De medewerkers zorgen wekelijks voor allerlei leuke activiteiten met kinderen waarbij vooral plezier, gezelligheid en talentenontwikkeling centraal staat. Omdat ieder kind uniek is, willen wij activiteiten bieden die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Ons programma is dus heel gevarieerd en de kinderen kunnen zich zo spelenderwijs breder ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor de meervoudige intelligentie theorie van psycholoog Howard Gardner: elke intelligentie wordt uitgedrukt in een ‘KNAP’.

Scholen
Op bso Driebruggen vangen wij kinderen op van zowel de Wegwijzer als de Lelie.

Speelruimte
Bso Driebruggen heeft een leuke, huiselijke speelruimte waar kinderen kunnen spelen en kunnen deelnemen aan activiteiten. In de ruimte hebben we verschillende hoeken gecreëerd, zoals een huishoek, een leeshoek en een spelletjeshoek. We hebben een grote tafel waar activiteiten aan gedaan kunnen worden. Ook mogen we gebruikmaken van de gymzaal van school.

Buiten is een groot, overzichtelijk speelplein met speeltoestellen waar de kinderen zich fijn en veilig kunnen uitleven.

Activiteiten
De pedagogisch medewerkers stellen elke week een activiteitenprogramma op. Hierdoor variëren de activiteiten van knutselen tot koken en van natuur tot sport en spel. Kinderen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen, maar dit is niet verplicht. Daarnaast is er een ruim aanbod van spelmateriaal.

Openingstijden
De bso is open op maandag, dinsdag en donderdag.

Vakantieopvang
Tijdens vakanties gaan de kinderen van bso Driebruggen, afhankelijk van het aantal kinderen, naar kindcentrum Wereldweijde. Wij bieden daar een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website. Bij voldoende aanmeldingen kan de vakantieopvang op de eigen locatie plaatsvinden.

LRK-nr: 863655658
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan