Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum de Tol – bso

Tel: 06 - 57 82 28 47 / jongste groep: 0182- 232 087
E-mail: detol-bso@quadrantkindercentra.nl

Hooiweide 6
2811 JE, Reeuwijk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Bso
7.00 uur tot schooltijd (niet op woensdag)

Na school tot 18.30 uur

Clustermanager:
Elise Faay
e.faay@quadrantkindercentra.nl
06 – 13 68 19 94

Kindcentrum de Tol – bso

In Reeuwijk, in het multifunctionele gebouw de Oude Tol, verzorgen wij opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. We zitten in hetzelfde gebouw als basisscholen de Regenboog en De Venen, het consultatiebureau en de logopediste. Het is een plek waar kinderen graag komen, ouders hun kinderen graag laten verblijven en waar de medewerkers graag werken.

Quadrant Kindercentra verzorgt op deze locatie de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 – 13 jaar.

Quadrant staat voor professionele opvang. We dragen zorg voor een prettige en inspirerende omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers.

Scholen
Op bso de Tol vangen wij kinderen op van zowel de Regenboog als de Venen.

Speelruimte
Bso de tol is een grote bso met meerdere stamgroepen, elke stamgroep heeft vaste medewerkers.  Zo spelen de jongste kinderen ’s middags in het peutergroep lokaal, hebben we een vaste groep in de aula van de Regenboog en spelen de 7 + kinderen in de Boot. In de diverse ruimtes zijn verschillende hoeken gecreëerd, zoals een huishoek, een leeshoek en een spelletjeshoek. We hebben grote tafels waar activiteiten aan gedaan kunnen worden. Ook mogen we gebruikmaken van de gymzalen van de scholen.

Buiten is een groot, overzichtelijk speelplein met genoeg ruimte om te spelen en te ontdekken.

Activiteiten
De pedagogisch medewerkers zorgen dagelijks voor allerlei leuke activiteiten met kinderen waarbij vooral plezier, gezelligheid en talentenontwikkeling centraal staat. Hierdoor variëren de activiteiten van knutselen tot koken en van natuur tot sport en spel. Kinderen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen, maar dit is niet verplicht.

Omdat ieder kind uniek is, willen wij activiteiten bieden die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Ons programma is dus heel gevarieerd en de kinderen kunnen zich zo spelenderwijs breder ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor de meervoudige intelligentie theorie van psycholoog Howard Gardner: elke intelligentie wordt uitgedrukt in een ‘KNAP’.

Naast een veelzijdig activiteitenaanbod is er een ruim aanbod aan spel- en speelmateriaal.

Openingstijden
De bso is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Onze voorschoolse opvang is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is onze vso gesloten.

Vakantieopvang
Tijdens vakanties bieden wij dagelijks vakantieopvang aan op onze eigen locatie. Wij bieden daar een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten rondom een centraal thema. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr. bso: 192178003
Inspectierapport bso