Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kindcentrum de Tol – bso

Tel: 06 - 57 82 28 47 / jongste groep: 0182- 232 087
E-mail: detol-bso@quadrantkindercentra.nl

Hooiweide 6
2811 JE, Reeuwijk

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Bso
7.00 uur tot schooltijd

Na school tot 18.30 uur

Clustermanager:
Elise Faay
e.faay@quadrantkindercentra.nl
06 – 13 68 19 94

Kindcentrum de Tol – bso

Quadrant Kindercentra verzorgt op deze locatie de opvang in de vorm van een kinderdagverblijf, een peutergroep en buitenschoolse opvang.

Buitenschoolse opvang

Kindcentrum de Tol vangen we vóór en na schooltijd de kinderen op van basisscholen De Venen en de Regenboog. Er zijn verschillende groepen ingedeeld naar leeftijd die allemaal hun eigen ruimte hebben voor de eet- en drinkmomenten. Verder mogen de kinderen zich vrij door de bso bewegen.

We bieden elke dag een activiteit aan. Kinderen mogen kiezen of ze daaraan mee willen doen. Bso-tijd is vrije tijd, dus ze kunnen doen wat ze willen (met duidelijke regels).

Je kunt bij de bso kiezen voor een contract voor:

  • alle weken (52-wekencontract);
  • alleen de schoolweken (schoolwekencontract);
  • een vakantiecontract in combinatie met een schoolwekencontract of 52-wekencontract;

Wil je keer een extra dag opvang tijdens school of in de vakantie. Dan kan dat, als er een plekje beschikbaar is.

LRK-nr. bso: 192178003
Inspectierapport bso