Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Bso de Lente

Tel: 06 - 12 32 49 17
E-mail: lente@quadrantkindercentra.nl

De Lente 1
2761 VL, Zevenhuizen

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag (woensdag en vrijdag op kc Koningskwartier)

Naschoolse opvang direct uit school tot 18.30 uur

 

Clustermanager:
Lidewij Zwamborn
l.zwamborn@quadrantkindercentra.nl
06-51323884

Bso de Lente

Deze bso is gevestigd in basisschool de Eendragt in Zevenhuizen. Ook kinderen basisschool ’t Reigerbos zijn van harte welkom op deze gezellige, nieuwe bso.

Momenteel worden de kinderen die op woensdag en vrijdag naar de bso komen, opgevangen op kindcentrum Koningskwartier. Kinderen worden op school opgehaald en met de bakfiets naar Koningskwartier gebracht.

Samen met de kinderen worden activiteiten verzonnen en uitgevoerd. Naast onze nieuw ingerichte ruimte, spelen we op de schoolpleinen met natuurlijke en uitdagende materialen.

LRK-nr.: 330106326
Inspectierapport bso
Pedagogisch werkplan