Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Kiekendief

Tel: 06 816 165 80
E-mail: kiekendief@quadrantkindercentra.nl

Chopinstraat 10
2807 PS, Gouda

Openingstijden

Naschoolse opvang: maandag, dinsdag en donderdag tot 18.30 uur

Voorschoolse opvang: maandag t/m vrijdag vanaf 7.00 uur

Clustermanager:
Wendy van Adrichem
w.vanadrichem@quadrantkindercentra.nl
06-41122192

Kiekendief

Buitenschoolse opvang locatie de Kiekendief is voor kinderen van 4-13 jaar. De bso is onderdeel van het protestant-christelijk kindcentrum Goejanverwelle aan de Chopinstraat.

De Goejanverwelleschool en Quadrant Kindercentra hebben een gezamenlijke ambitie uitgewerkt: een kindcentrum waarin sprake is van een doorgaande lijn in pedagogiek en (educatief) aanbod. Kinderen leren zich op de peutergroep spelenderwijs ontwikkelen en gaan daarna voorbereid naar de basisschool. Voor en na schooltijd biedt Quadrant opvang van 7.00 tot 18.30 uur.

Deze ruime, gezellige locatie is verdeeld over twee verdiepingen. De jongste kinderen spelen beneden en als je ouder bent, mag je naar boven!

Scholen
De kinderen die op bso de Kiekendief spelen, zitten meestal op de Goejanverwelleschool, maar ook kinderen van andere scholen in de buurt zijn van harte welkom.

Openingstijden
De Kiekendief is open op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 tot 18.30 uur. Op woensdag en vrijdag spelen de kinderen van 11.30 – 18.30 uur op bso de Kolibrie.
Ook verzorgen wij elke doordeweekse ochtend voorschoolse opvang van 7.00 tot schooltijd. De kinderen van andere scholen worden door pedagogisch medewerkers naar school gebracht.

Speelruimte
De kinderen kunnen zich uitleven op het schoolplein. Binnen hebben we 4 ruime lokalen met speelhoeken die zijn aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van de speelzaal.

Activiteiten
Veel activiteiten die we doen zijn erop gericht om de verschillende ontwikkelingsgebieden aan te spreken. Per maand wordt een thema gekozen. In overleg met de kinderen wordt er invulling geven aan het programma. Dit kunnen kook-, knutsel en ook sportactiviteiten zijn. Maar er is ook ruimte om te chillen of  een stripboek te lezen.

Vakantieopvang
Tijdens vakanties worden de kinderen van bso de Kiekendief op een centrale  bso-locatie in opgevangen. Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke  uitjes en activiteiten.

LRK-nr.: 185775688

Inspectierapport
Pedagogisch werkplan