Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

de Avonturiers

Tel: 06 390 024 91
E-mail: avonturiers@quadrantkindercentra.nl

Livingstonelaan 60
2803 EL, Gouda

Openingstijden

Maandag, dinsdag en donderdag voorschools van 7.30 – 8.30 uur en naschools van 14.30 – 18.30 uur

Clustermanager:
Linda Dijkman
l.dijkman@quadrantkindercentra.nl
06 - 81 61 65 79

de Avonturiers

Bij bso de Avonturiers gaan de kinderen elke keer op avontuur. Deze bso heeft een open uitstraling en er is veel aandacht voor de kinderen.

Scholen
Doordat de bso in de Livingstoneschool zit, spelen hier alleen kinderen van deze school.

Speelruimte
Bij de Avonturiers maken we gebruik van een lokaal, de aula en het speellokaal van de school. Met de inrichting is rekening gehouden met de verschillende interesses van de kinderen. Zo is er een bouwhoek, fantasie/verkleedhoek, chillhoek en ruimte om kunstzinnig bezig te zijn.

De kinderen kunnen spelen op het buitenplein van de school. Hierop staan verschillende speeltoestellen. Ook is er een natuurtuin waarin hutten kunnen worden gebouwd en ze verstoppertje kunnen spelen. Al met al een hele leuke, speelse buitenruimte.

Activiteiten
In het activiteitenprogramma wordt rekening gehouden met verschillende ontwikkelingsgebieden (interesses) van de kinderen. Zij worden hierin actief betrokken.

Openingstijden
Onze bso is open op maandag, dinsdag en donderdag. Wil je op woensdag en/of vrijdag opvang, laat het ons weten via info@quadrantkindercentra.nl. Bij voldoende aanmeldingen, gaan we ook die dagen open.

Vakantieopvang
Wij bieden een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr.: 114549357
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan