Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Bso Da Costa

Tel: 06 - 57 41 92 92
E-mail: dacosta@quadrantkindercentra.nl

Laan van Turkenburg 2
2411 VM, Bodegraven

Openingstijden

Dinsdag en donderdag
na school tot 18.30 uur

Clustermanager:
Winnie Querreveld
w.querreveld@quadrantkindercentra.nl
06 – 82 89 21 26

Bso Da Costa

De Da Costa school biedt naast een peutergroep ook buitenschoolse opvang in een eigen ruimte met uitdaging voor kinderen van 4-13 jaar.

De medewerkers zorgen wekelijks voor allerlei leuke activiteiten met kinderen waarbij vooral plezier, gezelligheid en talentenontwikkeling centraal staat. Omdat ieder kind uniek is, willen wij activiteiten bieden die aansluiten op de belevingswereld van het kind. Ons programma is dus heel gevarieerd en de kinderen kunnen zich zo spelenderwijs breder ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor de meervoudige intelligentie theorie van psycholoog Howard Gardner: elke intelligentie wordt uitgedrukt in een ‘KNAP’.

Scholen
De kinderen die naar bso Da Costa komen, zijn voornamelijk kinderen van basisschool Da Costa. Maar ook kinderen van andere scholen in Bodegraven zijn van harte welkom.

Speelruimte
Bso Da Costa heeft een leuke, huiselijke speelruimte waar kinderen zich kunnen uitleven. In de ruimte hebben we verschillende hoeken gecreëerd, zoals een huishoek, een leeshoek en een spelletjeshoek. We hebben een grote tafel waar activiteiten aan gedaan kunnen worden. We mogen ook gebruikmaken van de gymzaal van school, wat de kinderen erg leuk vinden.

Buiten is een groot, overzichtelijk speelplein met speeltoestellen.

Activiteiten
De pedagogisch medewerkers stellen elke 2 weken een activiteitenprogramma op. Hierdoor variëren de activiteiten van knutselen tot koken en van natuur tot sport en spel. Kinderen worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen, maar dit is niet verplicht. Bso tijd is vrije tijd. Daarnaast is er een ruim aanbod van spelmateriaal.

Openingstijden
Onze bso is open op dinsdag en donderdag. Wil je op maandag, woensdag en/of vrijdag opvang, laat het ons weten via info@quadrantkindercentra.nl.

Vakantieopvang
Tijdens vakanties gaan de kinderen van bso Da Costa naar kindcentrum Wereldweijde. Wij bieden daar een aangepast vakantieprogramma met leuke uitjes en activiteiten. De vakantieplanning staat twee weken voor elke vakantie op onze website.

LRK-nr.: 229540326
Inspectierapport
Pedagogisch werkplan