Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

KunstQuadrant 2018

Quadrant Kindercentra en de Garenspinnerij slaan de handen weer ineen met ‘KunstQuadrant’. Dit kunstzinnige project vindt jaarlijks plaats met telkens een ander thema. Dit keer is dat

‘Iedereen verschillend, allemaal gelijk.’

Tussen 5 maart en 26 april krijgen kinderen op alle opvanglocaties van Quadrant les van kunstenaars, musici en theatermakers uit het Cultuurhuis. Aan de hand van het thema maken ze 2D of 3D kunstwerken, maken ze liedjes of een theaterstuk.

Het gezamenlijke doel van dit project is om zoveel mogelijk kinderen in Gouda en omstreken in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Dit jaar geven 8 docenten van de Garenspinnerij les aan ruim 1.000 kinderen op 47 verschillende locaties.

Hieronder de foto’s en het compilatiefilmpje.

 

Sokpoppenverhaal op peutergroep Pino:            Sokpoppenverhaal op peutergroep Hummelhonk:

In de Spiegel zijn we allemaal anders op bso de Kiekendief:

Babymassage op Villa Kakelbont:

Eenlijnstekeningen op bso Westervriend: