Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Koersnotitie 2020

In deze notitie is vastgelegd in welke richting we de komende jaren willen ontwikkelen als organisatie, en met welke uitdagingen we te maken gaan hebben. Een samenvatting kunnen we alvast geven. Als organisatie willen we herkenbaar zijn in de manier waarop we handelen. En die herkenbaarheid zie je aan ons af omdat we:

  • staan voor veiligheid en ontwikkeling
  • initiëren en verbinden
  • kiezen voor duurzaam

Onze ambities voor de komende jaren hebben we in 4 pijlers beschreven:

  • We bieden een rijke ontwikkelomgeving
  • We vergroten en intensiveren de samenwerking met het primair onderwijs
  • We verwerven en behouden professionals
  • We tonen ons een maatschappelijke organisatie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de nieuwe generatie

In deze ambities wordt het begrip ‘pedagogisch fundament’ een belangrijk begrip. Hiermee bedoelen we dat we onszelf als opvangorganisatie niet alleen dienstverlenend opstellen aan ouders en basisscholen, maar dat we ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Hetgeen we bijdragen willen we steeds meer zichtbaar maken, want als iets zichtbaar wordt weet je het vaak pas op waarde te schatten. Voor ons als Quadrant, maar voor de hele branche kinderopvang is het belangrijk dat de waarde van kinderopvang in onze maatschappij zichtbaarder wordt. Dit betekent niet dat al ons aanbod ‘leren’ wordt. Zeker niet. Wij zijn juist goed in het aanbieden van activiteiten die ontspanning in zich hebben en die voor plezier zorgen. Als we de inhoud van deze activiteiten kunnen afstemmen met de activiteiten die kinderen op school doen, dan bouwen we samen aan ‘een pedagogisch fundament’. Dat is de bedoeling. Het motto dat we al jaren hebben is ‘samen voor het kind’. Dit motto past nog prima bij hoe we willen zijn en wat we met elkaar willen bereiken. Dit motto zullen we dus handhaven. In de komende weken wordt er een mooi boekje van ons koersdocument worden gemaakt. Die komt ook jullie kant op.

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie