Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Instructie aanvraag kinderopvangtoeslag

In de komende periode vinden er veranderingen plaats in het peuterspeelzaalwerk. De overheid heeft bepaald dat peuterspeelzaalwerk wordt ‘geharmoniseerd’ met Kinderopvang. Klavertje Vier organiseert informatieavonden om uitleg over de veranderingen te geven en toe te lichten hoe we van plan is om in de komende periode de harmonisatie vorm te geven. Voor alle peuterspeelzalen gaat dit in per 1 januari 2018. Hieronder leest u meer:

Kinderopvangtoeslag of niet?
Of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt ligt aan uw gezinssituatie. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als:

  • beide ouders werken;
  • alleenstaande werkende ouder;
  • één ouder werkt, en de andere ouder studeert of een inburgerings- of re-integratietraject volgt.

Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar dit nog niet heeft aangevraagd, raden wij u aan om dit spoedig te doen. Hieronder leest u hier meer over. Ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag worden verplicht hier gebruik van te maken.

In het aanbod dat wij u hebben gedaan gaan wij er vanuit dat u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt. Als u niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt kan uw kind toch onze locatie bezoeken, dan geldt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Neem in dat geval contact met ons op.

Incasseren van de ouderbijdrage
Incasseren van de ouderbijdrage vindt rond de 15e van de maand plaats. Ouders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, en deze hebben aangevraagd, ontvangen toeslag rond de 20e. De belastingdienst stort de toeslag altijd 1 maand vooruit. Zorgt u er voor dat er rond de 15e voldoende saldo op uw rekening aanwezig is? Het ritme per maand is als volgt:

 

Veranderingen?
Als er iets in uw gezinssituatie verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw ouderbijdrage. U dient dit zelf door te geven bij de Belastingdienst. Als u onverhoopt uw baan verliest, blijft u recht houden op kinderopvangtoeslag voor een periode van 6 maanden.

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Nienke Hoffman. Zij is bereikbaar via: n.hoffman@quadrantkindercentra.nl of 0182 – 696 123.

Gegevens kinderopvangtoeslag aanvragen
Informatie over kinderopvangtoeslag vindt u op de site van de Belastingdienst.
U kunt kinderopvang toeslag aanvragen met Mijn toeslagen. Hiervoor hebt u een DigiD en een burgerservicenummer nodig. Het burgerservicenummer staat in het Nederlandse paspoort of op de identiteitskaart, rijbewijs, loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.

 

Hieronder vindt u de gegevens die u nodig heeft bij het invullen:

  • De peutergroepen van Quadrant vallen voor de belastingdienst onder ‘dagopvang’. Dit dient u bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag in te vullen.
  • Bij de aanvraag, dient u ook het ‘soort instelling’ in te vullen. Vul hier ‘Kindercentrum’
  • Het LRKP-nummer (landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen) van de locatie vindt u op onze website of op de overeenkomst die u heeft gekregen.
  • Het aantal uren dat u moet invullen per maand staat op de offerte die u van ons heeft ontvangen. Mocht u het niet kunnen vinden, dan kunt u contact opnemen met Nienke Hoffman: 0182 – 696 123 / n.hoffman@quadrantkindercentra.nl
  • De uurprijs die u invult is € 7,25 (= tarief 2017. Tarief 2018 volgt eind oktober 2017).

Succes met uw aanvraag!

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie