Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Informatie i.v.m. coronavirus 18 januari

De overheid heeft besloten tot het verlengen van de lockdown. Deze maatregel heeft gevolgen voor onze dienstverlening. Zoals het er nu naar uitziet, blijven we tot 8 februari dicht. We zijn wel open voor noodopvang. Lees hieronder meer over de noodopvang.

Wekelijks brengen we weer een activiteitenbrief uit. Hierin zetten we leuke ideeën om te doen voor (met) je kinderen. Voor elke leeftijd hebben we wat passends. De links vind je onderaan deze pagina.

Noodopvang aanvragen

Heb je in de afgelopen weken gebruik gemaakt van noodopvang? Dan kun je via de locatie ook voor komende weken noodopvang aanvragen.

Heb je nog GEEN gebruik gemaakt van noodopvang, maar heb je het de komende weken WEL nodig? Schrijf je dan in via deze link:

AANVRAAG NOODOPVANG

Noodopvang is uitsluitend beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders/verzorgers werken in een cruciale beroepsgroep én die geen andere opvangmogelijkheid hebben vanwege dit werk. Let op: voor de dagen die u aanvraagt moet u ook daadwerkelijk aan het werk zijn.
  • kinderen voor wie, vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie, maatwerk nodig is.

Wie kan gebruik maken van noodopvang?

Als in een gezin één ouder/verzorger een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders/verzorgers die al een plaatsingsovereenkomst bij ons hebben, voor het aantal uren dat in deze overeenkomst is afgesproken. Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Wie verzorgt de noodopvang?

Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren (4 – 12 jaar) en wij als kinderopvangorganisatie gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang (0 – 12 jaar).

Extra noodopvang nodig?

Heeft u meer noodopvang nodig dan in uw plaatsingsovereenkomst staat? Neem dan contact met ons op via info@quadrantkindercentra.nl. In tegenstelling tot de regeling in het voorjaar heeft de overheid besloten dat u zelf dient bij te dragen aan de uitbreiding van noodopvang als dit boven het urenaantal uitkomt dat in uw plaatsingsovereenkomst staat. Meer informatie over noodopvang is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

Wat betekent dit financieel?

Alle ouders/verzorgers die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Ook ouders die gebruik maken van een regeling die gesubsidieerd is door de gemeenten (zoals voorschoolse educatie) ontvangen compensatie als zij de facturen hebben betaald.
Wanneer dit plaatsvindt is helaas nog niet bekend. Uiteraard informeren we u daarover zodra dat bekend is. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank en de Rijksoverheid.

Tot slot
We zien tijdens deze 2e lockdown dat meer gezinnen gebruik maken van noodopvang in vergelijking met de 1e lockdown. Dat begrijpen we goed, want combineren van werk en begeleiden van kinderen is een uitdaging als het tegelijkertijd moet. Wij zijn blij u en uw kinderen te kunnen ondersteunen en helpen. Onze medewerkers staan daar in de noodopvang klaar voor, waarbij we uiteraard alle geldende maatregelen in acht nemen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Kijk dan eerst op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 Hier vindt u een uitgebreide set aan vragen en antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Dirk-Peter van ’t Sant
directeur-bestuurder

Activiteitenbrieven

Net zoals tijdens de vorige lockdown, is er weer een activiteitenbrief gemaakt. Hierin staan leuke ideeën om te doen met je kinderen (in verschillende leeftijdscategorieën). Elke week verschijnt een nieuwe brief.

Veel succes de komende weken.

Activiteitenbrief week 1
Activiteitenbrief week 2
Activiteitenbrief week 3