Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Harmonisatie Rozenpoortje

Inleiding
In de komende periode vinden er veranderingen plaats in het peuterspeelzaalwerk.
De overheid heeft bepaald dat peuterspeelzaalwerk wordt ‘geharmoniseerd’ met Kinderopvang. Quadrant Kindercentra organiseert informatieavonden om uitleg over de veranderingen te geven en toe te lichten hoe we van plan is om in de komende periode de harmonisatie vorm te geven. Voor alle peuterspeelzalen gaat dit in per 1 januari 2018. Hieronder vindt u informatie hierover.

Wat wordt bedoeld met ‘harmonisatie’?
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang bestaan al lang naast elkaar. Het peuterspeelzaalwerk heeft van oudsher een educatieve insteek (samen spelen en leren) en de kinderopvang is van oudsher een arbeidsmarktinstrument (opvang omdat ouders moeten werken). De overheid wil de verschillen tussen deze twee opheffen. Dit heet ‘harmonisatie’ en moet uiterlijk per 1 januari 2018 zijn vormgegeven. Een peuterspeelzaal heet dan een ‘peutergroep’.

 

 

Wat betekent deze verandering voor de kinderen die nu naar de peuterspeelzaal gaan?
Voor de kinderen verandert er waarschijnlijk niet veel. Alle kinderen blijven welkom.

Wat leren de kinderen op de peutergroep?
Het inhoudelijke programma van het Rozenpoortje verandert niet wezenlijk. De antroposofische filosofie blijft de leidraad. Bij het Rozenpoortje wordt nu nog niet gewerkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit zal op termijn wel het geval zijn. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. De landelijke overheid is voorstander van het aanbieden van VVE aan jonge kinderen. Wij onderstrepen het belang van VVE en bieden dan ook VVE  aan op nagenoeg al onze peutergroepen. Het stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en bereid hen voor op de basisschool.

Wat verandert er in de openingstijd?
De openingstijden van peutergroep Het Rozenpoortje wijzigen. Hieronder vindt u de openingstijden met ingang van 1 januari 2018.

Rozenpoortje

Dagen Ochtendopening (incl VVE)
Maandag 8.30 – 12.45uur
Dinsdag 8.30 – 12.45 uur
Woensdag 8.30 – 12.45 uur
Donderdag 8.30 – 12.45 uur
Vrijdag 8.30 – 12.45 uur

Wat verandert er in de dienstverlening?
De dienstverlening van de peutergroep wordt gelijkgetrokken met de dienstverlening van de kinderdagverblijven. Dit betekent dat luiers, drinken en eten (tussendoortjes en fruit) door Quadrant Kindercentra verstrekt gaan worden. Hier worden geen kosten voor berekend.

Wat verandert er in de prijs?
De peutergroep valt onder de werkingssfeer van de wet Kinderopvang. Dat betekent dat de kosten die u maakt voor de peutergroep afhankelijk is van uw gezinssituatie. Als u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, wordt u verplicht om peuteropvang via deze route af te nemen.

Op dat moment factureren wij u een uurtarief, en kunt u tegemoetkoming krijgen via de Belastingdienst door kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het bedrag van de factuur is afgestemd op de openingstijden x het aantal dagdelen dat u afneemt x het aantal schoolweken gedeeld door 12 maanden. Ook in de zomervakantie ontvangt u van ons dus een factuur.

Als u niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, factureren wij u een netto tarief dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Ook dit tarief is gebaseerd op het aantal dagdelen per week dat u afneemt x het aantal schoolweken gedeeld door 12 maanden.

Om te zien wat de prijs wordt die u betaalt kunt u gebruik maken van een rekentool die wij op onze website beschikbaar stellen: www.quadrantkindercentra.nl/rekentool. Vanaf eind oktober zijn de nieuwe tarieven voor 2018 in de rekentool verwerkt. Tot die tijd kunt u alleen de tarieven voor 2017 berekenen.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor kinderopvangtoeslag?
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als:

  • Beide ouders werken;
  • U alleenstaande ouder bent en werkt;
  • Eén ouder werkt en de andere ouder studeert / een inburgeringscursus / re-integratietraject volgt.

Via de website www.belastingdienst.nl -> toeslagen -> Kinderopvangtoeslag vindt u meer informatie.

Kinderopvang? Dat is toch heel duur?
Dat ligt aan uw gezinsinkomen, uw ‘gezamenlijk toetsingsinkomen’ om precies te zijn. De kosten voor kinderopvang worden door Quadrant Kindercentra aan u gefactureerd, maar via de Kinderopvangtoeslag krijgt u hier een groot gedeelte van terug. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. Hoe meer u verdient, hoe meer u zelf bijdraagt aan de kosten voor kinderopvang. Via de rekentool kunt u precies uitrekenen wat het voor uw gezinssituatie betekent (let op: tot eind oktober kunt u alleen de prijs voor 2017 berekenen, de tarieven voor 2018 volgen later).

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
Dit kan via de website www.belastingdienst.nl -> toeslagen -> Kinderopvangtoeslag. Om u hierin te ondersteunen is een instructie beschikbaar die met de nieuwe plaatsingsovereenkomst zal worden meegestuurd. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRKP-nummer van de peutergroep nodig. Dit nummer ontvangt u van ons zodra u akkoord heeft gegeven op het nieuwe aanbod. Vanaf 1 november is het LRKP-nummer actief bij de Belastingdienst en kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Let u er op dat u deze vóór 15 november aanvraagt, zodat u in december de toeslag voor januari kunt ontvangen.

Wat moet ik doen als ik niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kom?
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan hebben wij uw inkomensgegevens nodig. U dient dan een ‘inkomensverklaring’ aan te vragen. Dit kan digitaal via mijnbelastingdienst.nl en uw DIGID (u ontvangt de inkomensverklaring direct) of telefonisch via de belastingtelefoon: 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring na 5 – 10 werkdagen). Op basis van deze inkomensverklaring(en) wordt u ingedeeld in de juiste tariefgroep.

Wat verandert er aan mijn plaatsingsovereenkomst?
Op dit moment heeft u een plaatsingsovereenkomst die gebaseerd is op peuterspeelzaalwerk. Deze overeenkomst is met ingang van 1 januari 2018 niet meer geldig. Zodra wij de benodigde informatie van u hebben ontvangen, ontvangt u een persoonlijke aanbieding met informatie, waarin de mogelijkheden en het te volgen stappenplan in toegelicht wordt.

Ik wil graag nog een kind opgeven voor de peutergroep, hoe doe ik dat?
U kunt zich inschrijven via de website van Quadrant Kindercentra: www.quadrantkindercentra.nl.
Kies voor ‘direct inschrijven’ -> ‘peutergroep’ -> de peutergroep naar keuze.

Ik zou graag hulp willen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van informatie zoals inkomensgegevens en kinderopvangtoeslag. Hoe kan ik dat regelen?
De instantie Kwadraad kan u helpen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van informatie. U kunt terecht bij Sociaal Team Gouda-West. Zij zitten op de Walvisstraat 1, 2802 SB in Gouda en hebben open spreekuur (zonder afspraak) op:
Maandag 09.00-12.00 uur
Dinsdag 13.00-16.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag 09.00-12.00 uur
www.kwadraad.nl

Met wie kan ik contact opnemen?
Indien u vragen heeft over de harmonisatie, dan kunt u contact opnemen met Monique Philip via 06 81 48 48 12 of via m.philip@quadrantkindercentra.nl. Als u een vraag heeft over plaatsing of financiën, dan kunt u contact opnemen met Cynthia Sevenhoven via 0182-696122 of c.sevenhoven@quadrantkindercentra.nl.