Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Harmonisatie Klavertje Vier

Wat wordt bedoeld met ‘harmonisatie’?
Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang bestaan al lang naast elkaar. Het peuterspeelzaalwerk heeft van oorsprong een educatieve insteek (samen spelen en leren) en de kinderopvang is van oorsprong een arbeidsmarktinstrument (opvang omdat ouders werken). De overheid wil de verschillen tussen deze twee opheffen. Dit heet ‘harmonisatie’ en moet uiterlijk per 1 januari 2018 zijn vormgegeven. Een peuterspeelzaal heet dan een ‘peutergroep’.
 


Wat betekent deze verandering voor de kinderen die nu naar de peuterspeelzaal gaan?
Voor de kinderen verandert er waarschijnlijk niet veel. Alle kinderen blijven welkom.

Wat leren de kinderen op de peutergroep?
Bijna alle peutergroepen bij Klavertje Vier werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er wordt gebruik gemaakt van het programma Puk&Ko. VVE heeft als doel optimale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen. De landelijke overheid is voorstander van het aanbieden van VVE aan jonge kinderen. Wij onderstrepen het belang van VVE en bieden dan ook VVE  aan op nagenoeg al onze peutergroepen. Het stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en bereid hen voor op de basisschool.

Wat verandert er in de openingstijd?
De openingstijden van de peutergroepen wijzigen. Hieronder vindt u de openingstijden met ingang van 1 januari 2018 voor alle locaties in gemeente Zuidplas.

Ieniemienie

Dagen Ochtendopening voor kinderen met KOT* (geen VVE) Ochtendopening voor kinderen met VVE (met en zonder KOT) Ochtendopening voor kinderen zonder KOT

 

Middagopening (geen VVE)**
Maandag 8.00 – 13.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur
Dinsdag 8.00 – 13.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur
Woensdag 8.00 – 13.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur
Donderdag 8.00 – 13.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag 8.00 – 13.00 uur 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 12.00 uur

* KOT =  kinderopvangtoeslag
**Middagen zijn tijdelijk, geen nieuwe inschrijvingen en plaatsingen mogelijk

Pippeloentje

Dagen Ochtendopening (incl VVE) Middagopening (geen VVE) *
Maandag 8.30 – 12.00 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.00 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

* Middagen zijn tijdelijk, geen nieuwe inschrijvingen en plaatsingen mogelijk

Dikkie Dik (m.i.v. 1 januari 2018 wijzigt de naam naar Peutergroep Nessevliet)

Dagen Ochtendopening (geen VVE)
Maandag
Dinsdag
Woensdag 8.30 – 12.00 uur
Donderdag
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

’t Hobbelpaard, Wollewietje en de Zeven Dwergen

Dagen Openingstijden (incl VVE)
Maandag 8.30 – 12.00 uur
Dinsdag 8.30 – 12.00 uur
Woensdag 8.30 – 12.00 uur
Donderdag 8.30 – 12.00 uur
Vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Blijven de pedagogisch medewerkers dezelfde?
We streven ernaar dat de teamsamenstelling zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Vraagt u op de locatie naar de teamsamenstelling per 1 januari 2018.

Wat verandert er in de dienstverlening?
De dienstverlening van de peutergroep wordt gelijkgetrokken met de dienstverlening van de kinderdagverblijven. Dit betekent dat luiers, drinken en eten (tussendoortjes en fruit) door Klavertje Vier verstrekt gaan worden. Hier worden geen kosten voor berekend.

Wat verandert er voor kinderen met een VVE indicatie?
In het nieuwe aanbod gaan kinderen met een VVE-indicatie 3 dagdelen van de peutergroep gebruik maken. Met een aanbod van 3 dagdelen van 3,5 uur voldoen we daarmee aan de gestelde eisen.

Mijn kind zit nu op middagen die per 1 januari 2018 komen te vervallen. Wat houdt dit in?
Wij gaan voor uw kind op zoek naar een passend alternatief. Wij verzoeken u vriendelijk uw voorkeur voor de alternatieve dagdelen door te geven. Geeft u alstublieft de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk per mail door naar n.hoffman@quadrantkindercentra.nl. De voorkeuren worden op basis van volgorde van binnenkomst behandeld. We doen ons best om het zoveel mogelijk naar wens in te delen, maar kunnen helaas niets garanderen. Indien uw voorkeur niet mogelijk is, zullen we u benaderen met een alternatief.

Bij wie en wanneer kan  ik mijn voorkeur van dagen aangeven?
Is uw kind(eren) al voor 1 januari 2018 op een van de Klavertje Vier locaties geplaatst, dan kunt u uw voorkeursdagen voor de plaatsing vanaf 1 januari 2018 doorgeven aan Nienke Hoffman van het bedrijfsbureau via n.hoffman@quadrantkindercentra.nl. Let u er op dat u dit doet voor de uiterlijke deadline (deze deadline staat vermeld op de brief die u heeft ontvangen tijdens de informatieavond of op de peuterspeelzaal), want als wij deze informatie niet (op tijd) hebben, kunnen wij geen plaatsing voor uw kind per 1/1/2018 garanderen.

Wat verandert er aan mijn plaatsingsovereenkomst?
Op dit moment heeft u een plaatsingsovereenkomst die gebaseerd is op peuterspeelzaalwerk. Deze overeenkomst is met ingang van 1 januari 2018 niet meer geldig. Na de inventarisatie van de voorkeursdagdelen en de gezinssituatie ontvangt u een persoonlijke aanbieding met informatie, waarin de mogelijkheden en het te volgen stappenplan in toegelicht wordt.

Wat verandert er in de prijs?
De peutergroep valt onder de werkingssfeer van de wet Kinderopvang. Dat betekent dat de kosten die u maakt voor de peutergroep afhankelijk is van uw gezinssituatie. Als u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, wordt u verplicht om peuteropvang via deze route af te nemen.

Op dat moment factureren wij u een uurtarief, en kunt u tegemoetkoming krijgen via de Belastingdienst door kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het bedrag van de factuur is afgestemd op de openingstijden x het aantal dagdelen dat u afneemt x het aantal schoolweken gedeeld door 12 maanden. Ook in de zomervakantie ontvangt u van ons dus een factuur.

Als u niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, factureren wij u een netto tarief dat afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Ook dit tarief is gebaseerd op het aantal dagdelen per week dat u afneemt x het aantal schoolweken gedeeld door 12 maanden.

Om te zien wat de prijs wordt die u betaalt kunt u gebruik maken van een rekentool die wij op onze website beschikbaar stellen: www.quadrantkindercentra.nl/rekentool. Vanaf eind oktober zijn de nieuwe tarieven voor 2018 in de rekentool verwerkt. Tot die tijd kunt u alleen de tarieven voor 2017 berekenen.

 

Wat verandert er in de prijs als ik mijn kind een VVE indicatie heeft?
Voor deelname aan VVE geldt een vast netto tarief per maand.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor kinderopvangtoeslag?
U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als:

  • Beide ouders werken; –   U alleenstaande ouder bent en werkt;
  • Eén ouder werkt en de andere ouder studeert / een inburgeringscursus / re-integratietraject volgt.

Via de website www.belastingdienst.nl -> toeslagen -> Kinderopvangtoeslag vindt u meer informatie.

Kinderopvang? Dat is toch heel duur?
Dat ligt aan uw gezinsinkomen, uw ‘gezamenlijk toetsingsinkomen’ om precies te zijn. De kosten voor kinderopvang worden door Klavertje Vier aan u gefactureerd, maar via de Kinderopvangtoeslag krijgt u hier een groot gedeelte van terug. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. Hoe meer u verdient, hoe meer u zelf bijdraagt aan de kosten voor kinderopvang. Via de rekentool kunt u precies uitrekenen wat het voor uw gezinssituatie betekent (let op: tot eind oktober kunt u alleen de prijs voor 2017 berekenen, de tarieven voor 2018 volgen later). Deze tabel geeft een indicatie van de netto prijs die u betaalt (let op: de nieuwe tarieven voor 2018 zijn nog niet definitief en een indicatie). 

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
Dit kan via de website www.belastingdienst.nl -> toeslagen -> Kinderopvangtoeslag. Om u hierin te ondersteunen is een instructie beschikbaar die met de nieuwe plaatsingsovereenkomst wordt meegestuurd. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRKP-nummer van de peutergroep nodig. Dit nummer ontvangt u van ons zodra u akkoord heeft gegeven op het nieuwe aanbod. Vanaf 1 november is het LRKP-nummer actief bij de Belastingdienst en kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Let u er op dat u deze vóór 15 november aanvraagt, zodat u in december de toeslag voor januari kunt ontvangen.

Wat moet ik doen als ik niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking kom?
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan hebben wij uw inkomensgegevens nodig. Indien uw kind reeds in 2017 bij Klavertje Vier geplaatst is, dan zijn wij waarschijnlijk al in het bezit van deze gegevens. Indien dat niet het geval is, dan ontvangt u bericht van ons bericht hiervan. U dient dan een ‘inkomensverklaring’ aan te vragen. Dit kan digitaal via mijnbelastingdienst.nl en uw DIGID (u ontvangt de inkomensverklaring direct) of telefonisch via de belastingtelefoon: 0800-0543 (u ontvangt de inkomensverklaring na 5 – 10 werkdagen). Op basis van deze inkomensverklaring(en) wordt u ingedeeld in de juiste tariefgroep.

Ik wil graag nog een kind opgeven voor de peutergroep, hoe doe ik dat?
U kunt zich inschrijven via de website van Quadrant Kindercentra: www.quadrantkindercentra.nl.
Kies voor ‘direct inschrijven’ -> ‘peutergroep’ -> de peutergroep naar keuze.

Ik zou graag hulp willen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van informatie zoals inkomensgegevens en kinderopvangtoeslag. Hoe kan ik dat regelen?
De instantie Raad en Daad kan u helpen bij het invullen van formulieren en het aanvragen van informatie. U kunt op maandag en dinsdag tussen 9 en 11 uur contact met hen opnemen voor het maken van een afspraak. De afspraak kan zowel bij hen op kantoor als bij u thuis plaats vinden. U kunt hen telefonisch via 06-14417050 of per mail anita@welzijnzuidplas.nl bereiken.

Met wie kan ik contact opnemen?
Indien u vragen heeft over de harmonisatie, dan kunt u contact opnemen met Bianca Krapels via 06 – 42 64 57 69 of via b.krapels@quadrantkindercentra.nl.
Als u een vraag heeft over plaatsing of financiën, dan kunt u contact opnemen met Nienke Hoffman via 0182 – 696 123 of n.hoffman@quadrantkindercentra.nl.