Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Een dag op de peutergroep

Elke ochtend op de peutergroep kent vaste activiteiten. Dit geeft peuters structuur, ze weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt.

’s Ochtends verwelkomen wij de kinderen en ouders op de peutergroep. Normaal is er dan altijd even tijd om te praten met de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden of gewoon een gezellig praatje. De kinderen spelen in de verschillende hoeken en ouders krijgen de ruimte om even samen met hun kind een puzzel te maken of een boek te lezen. Nu met de richtlijnen mogen er maar 3 volwassenen in het lokaal, dus gaat de overdracht per groep even anders.

Na het vrije spel is het tijd om in de kring te gaan. In de kring vertellen de pedagogisch medewerkers wat er die dag op het programma staat aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen hoe de dag gaat verlopen. Soms worden er liedjes gezongen in de kring, lezen we een boek of doen we een gezamenlijk spelletje. Na de kring mogen de kinderen spelen op de groep. De pedagogisch medewerkers bieden ondertussen activiteiten aan passend bij het thema.

Na samen opgeruimd te hebben, eten wij fruit en drinken wij aan tafel. De  kinderen worden gestimuleerd om naar de wc te gaan, sommige kinderen krijgen nog een schone luier. Dan is het tijd om naar buiten te gaan. Daar kunnen de kinderen fietsen, krijten, klimmen of spelen in de zandbak.

Als het bijna tijd is om naar huis te gaan sluiten we de dag gezamenlijk af in de kring, ook dan is er weer ruimte voor een liedje, boek of een kringgesprek. In de kring verwelkomen wij vervolgens de ouders, een gezellige dag op de peutergroep zit er alweer op!

Een aantal van onze peutergroepen heeft een langere openingstijd. Dan wordt er samen gegeten. Dit is voor veel peuters heel leuk, gezellig én leerzaam!