Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Klachten

Om onze kwaliteit te kunnen verbeteren, is het voor ons belangrijk om te weten hoe je denkt over de geboden kinderopvang. Dat past bij de relatie die we hebben met onze klanten en sluit aan bij de manier waarop wij de kinderopvang aan willen bieden; met invloed en inspraak voor ouders.

Heb je een klacht over onze organisatie, onze medewerkers, onze locaties, etc., vul dan onderstaand formulier in. Wij handelen je klacht vervolgens af volgens onze klachtenprocedure.

    Kom je er met ons niet uit?
    Dan kun je contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang: het landelijk informatiepunt voor onafhankelijke
    en deskundige informatie en advies over het kinderdagverblijf,
    buitenschoolse opvang en peuteropvang. Lees de folder.