Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Compensatieregeling

Inmiddels is duidelijk dat de overheid de eigen bijdrage aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, gaat terugbetalen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Er is aangegeven dat dit in juni / juli van dit jaar zal zijn. De overheid vergoedt de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief dat gehanteerd wordt voor de toeslag (voor kinderdagverblijven en peuteropvang is dat € 8,17 per uur, voor bso € 7,02 per uur).
De gemeenten hebben de opdracht gekregen om met kinderopvangorganisaties in gesprek te gaan op welke manier de kosten gecompenseerd kunnen worden voor ouders die gebruik maken van de peuteropvang die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat laatste zullen we z.s.m. doen met de gemeenten in ons werkgebied.

Dan blijft de vraag over of wij als organisatie het verschil tussen ons uurtarief en het maximum uurtarief dat de overheid hanteert gaan compenseren. Wij hebben besloten om dat te doen tot 11 mei. Vanaf dat moment gaan wij immers weer volledig open. Financieel betekent dat heel wat, want onze financiële verplichtingen lopen gewoon door en deze zijn berekend op het volledige uurtarief dat wij hanteren. Maar we voelen als organisatie de maatschappelijke opdracht om deze bijdrage te leveren aan de huidige situatie. Daarnaast hebben we als stichting geen winstoogmerk en hebben we echt kunnen merken dat onze ouders zich over het algemeen zeer loyaal en solidair naar ons hebben opgesteld. De georganiseerde (nood)opvang is alleen voor nood gebruikt en door ons verstuurde facturen worden over het algemeen gewoon betaald. Daar zijn we heel blij mee. Het financiële verlies nemen we dus voor lief en kunnen we dragen omdat we een financieel gezonde organisatie zijn.

Het uitwerken van de consequenties en voorwaarden van de terugbetaling vraagt nog wel wat tijd en testwerk van ons. De ICT systemen die wij gebruiken zijn namelijk niet ingericht om deze terugbetaling makkelijk te kunnen uitvoeren. Natuurlijk zetten we ons in om de uitbetaling spoedig te kunnen doen. Meer informatie over de compensatie door de overheid vindt u op  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/17/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders

Klik hier voor meer informatie over de compensatie door Quadrant.

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie