Nieuwe bestuurder Quadrant

Per 1 september 2022 treedt Dirk-Peter van ’t Sant af als bestuurder van Quadrant Kindercentra. Na ruim 11 jaar gaat hij zijn koers verleggen en met open mind op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dirk-Peter heeft veel voor Quadrant betekend en laat een bloeiende organisatie achter. De Raad van Toezicht is hem zeer erkentelijk voor alles wat hij voor Quadrant heeft gedaan.
We zijn verheugd u te kunnen melden dat per 1 september mevrouw Johanna Besteman is benoemd tot directeur-bestuurder voor Quadrant.

Johanna Besteman was de afgelopen jaren werkzaam als wethouder voor onder andere onderwijs en kinderopvang in de gemeente Rijswijk. Haar ambitie was en is om een positief verschil te maken in de ontwikkeling van kinderen. Dat deed ze onder andere door onderwijs, kinderopvang en sport- en cultuurpartners samen te brengen in duurzame integrale kindcentra. Zo krijgen meer kinderen de kans hun talenten ontdekken en ontwikkelen en worden achterstanden zoveel mogelijk voorkomen en in een vroeg stadium aangepakt.

Samen met Jantje Beton voerde ze de speelruimtenorm in die aangeeft dat er in iedere wijk buitenruimte beschikbaar moet zijn waar kinderen en jongeren buiten kunnen spelen en sporten. Ook zette ze extra in op het bestrijden van laaggeletterdheid.

Johanna Besteman kijkt zeer uit naar haar benoeming: “ik kan niet wachten om bij Quadrant Kindercentra aan de slag te gaan en samen met alle medewerkers en partners te werken aan hoogwaardige kinderopvang en kansengelijkheid voor de nieuwe generatie!”

Samen voor het kind“ is haar op het lijf geschreven. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.

Met vriendelijke groet,

Marja van Strien
Voorzitter Raad van Toezicht

Noodopvang aanvragen bso 20 december tot en met 7 januari

Beste ouders, verzorgers,

De buitenschoolse opvang is van maandag 20 december tot en met 7 januari dicht. Dat betreft kinderen van 4 – 12 jaar. Kinderopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar blijft open. Voor deze kinderen wijzigt er niets.

Noodopvang voor bso
Noodopvang voor kinderen waarin 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep is beschikbaar. Van 21 -24 december verzorgen onze collega’s in het onderwijs deze opvang onder schooltijd. Aansluitend verzorgen wij de noodopvang na schooltijd volgens de dagen zoals in jouw huidige contract zijn vastgelegd.

In de Kerstvakantie bieden we hele dag noodopvang.

Heb je noodopvang nodig? Geef ons dat door via deze link: Noodopvang aanvragen

Ouders met kinderen op bso de Ontdekkingsreizigers of bso Koningskwartier ontvangen vanuit het kindcentrum informatie over het aanvragen van noodopvang.

We vinden het jammer dat wij moeten sluiten, omdat we goed begrijpen dat dit voor jou een extra uitdaging betekent als je werkverplichtingen hebt en niet in een cruciale sector werkt.

We gaan een paar spannende weken in en hopen van harte dat jullie gezin gezond blijft.
Ondanks alle beperkingen wensen wij jullie een goede Kerst en jaarwisseling.

Met een vriendelijke groet,

Dirk-Peter van ’t Sant
directeur-bestuurder

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de groep? De beslisboom!
Heeft iemand binnen je huishouden klachten die gerelateerd zijn aan corona? Dan is de vraag: thuisblijven of niet?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn twee beslisbomen ontwikkeld:

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Beslisboom 12+

Meer informatie
Meer informatie over corona en de kinderopvang vind je op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang

 

Informatie opvang en coronamaatregelen 21 december

De buitenschoolse opvang is tot en met 7 januari dicht. Dat betreft kinderen van 4 – 12 jaar. Kinderopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar blijft open. Voor deze kinderen wijzigt er niets.

Noodopvang voor bso
Noodopvang voor kinderen waarin 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep is beschikbaar. Deze week verzorgen onze collega’s in het onderwijs deze opvang onder schooltijd. Aansluitend verzorgen wij de noodopvang na schooltijd volgens de dagen zoals in jouw huidige contract zijn vastgelegd.

In de Kerstvakantie bieden we hele dag noodopvang.

Heb je noodopvang nodig? Geef ons dat door via deze link: Noodopvang aanvragen

Ouders met kinderen op bso de Ontdekkingsreizigers of bso Koningskwartier ontvangen vanuit het kindcentrum informatie over het aanvragen van noodopvang.

Compensatie
Alle kinderen zijn door ons op afwezig gezet voor de periode 21-12-2021 t/m 9-1-2022. Met deze werkwijze registreren we correct wie er in aanmerking komt voor compensatie.

In de periode van de lockdown kun je geen incidentele opvang aanvragen via Konnect, dus ook niet voor de periode na 9-1-2022. Als het einde van de lockdown in zicht is, veranderen we dat weer.

We vinden het jammer dat wij moeten sluiten, omdat we goed begrijpen dat dit voor jou een extra uitdaging betekent als je werkverplichtingen hebt en niet in een cruciale sector werkt. Op onze informatiepagina lees je het laatste nieuws.

We gaan een paar spannende weken in en hopen van harte dat jullie gezin gezond blijft.
Ondanks alle beperkingen wensen wij jullie een goede Kerst en jaarwisseling.

Met een vriendelijke groet,

Dirk-Peter van ’t Sant
directeur-bestuurder

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar de groep? De beslisboom!
Heeft iemand binnen je huishouden klachten die gerelateerd zijn aan corona? Dan is de vraag: thuisblijven of niet?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, zijn twee beslisbomen ontwikkeld:

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Beslisboom 12+

Meer informatie
Meer informatie over corona en de kinderopvang vind je op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang