Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

24-uurs opvang

De landelijke overheid heeft aan gemeenten gevraagd om zich voor te bereiden op 24-uurs opvang van kinderen voor het moment dat dit nodig zou moeten zijn. Denk dan aan opvang van kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale sectoren en die nachtdiensten moeten draaien en daarbij niet kunnen terugvallen op informele opvang.

In veel gemeenten wordt dit geregeld via een andere kinderopvangorganisatie. In Gouda hebben wij voor deze opvang het voortouw genomen met kindercentrum De Schaapskooi. Daarbij hebben we wel voor een andere benadering gekozen dan vaak in gemeenten om ons heen tot nu toe gebeurt. Wij kiezen namelijk niet voor het opvangen op een locatie, maar gaan de filosofie ‘Pedagogisch medewerker aan huis’ hanteren.

De naam zegt wat de inhoud is; in plaats van kinderen in een locatie van ons brengen wij een pedagogisch medewerker naar het huisadres. De Schaapskooi en Quadrant zien pedagogische voordelen in dit concept die voor kinderen zeer belangrijk zijn ten opzichte van het organiseren van noodopvang in een bestaande kinderopvanglocatie. De ongewenste situatie van nachtopvang op een daarvoor ongeschikte locatie wordt vermeden. Het concept biedt de volgende voordelen:

  • Kinderen blijven in hun eigen vertrouwde thuissituatie en slapen in hun eigen bed.
  • Pedagogisch medewerkers die worden ingezet voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn goed bevonden door GGD (VOG, Personenregister, Kinder-EHBO en MBO-opleiding).
  • Beperking van risico-contacten door koppeling één leidster per gezin.
  • Geen onnodige reservering opvanglocatie of investering in materiaal.
  • De voorziening voldoet voor kinderen van 0 – 12 jaar.
  • Ouders hebben geen haal- en brengtijd.

Koppeling van een PM-er-aan-huis aan een gezin dat (nood)opvang nodig heeft, gebeurt uiteraard onder de condities en volgens de voorschriften en richtlijnen die op dat moment door de RIVM worden opgelegd. Als ouders aan jou kenbaar maken deze noodopvang nodig te hebben, neem dan contact op met jouw clustermanager.