Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties

2017-2018 (basisonderwijs)
Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Herfstvakantie:
14 t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie:
23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie:
24 februari t/m 4 maart 2018

  • In 2018 valt carnaval (rond 11 februari) buiten de adviesdata voor de voorjaarsvakantie. Scholen kunnen ervoor kiezen om de voorjaarsvakantie te vervroegen.

Pasen:
1 & 2 april 2018

Meivakantie:
28 april t/m 6 mei 2018

  • Koningsdag valt in 2018 buiten de vastgestelde week meivakantie. Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. Raadpleeg de schoolgids en/of de website van de school voor de juiste data.

Hemelvaart:
10 mei 2018

Pinksteren:
20 & 21 mei 2018

Zomervakantie:
14 juli t/m 26 augustus 2018

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 11 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.

Wat kost de opvang van mijn kind? Bereken!