Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Schoolvakanties

2016-2017 (basisonderwijs)
Wij wijzen je erop dat scholen een afwijkende vakantieperiode kunnen vaststellen. Vraag daarom altijd bij de school van uw kind(eren) na welke planning zij hanteren. Zo kunnen misverstanden en teleurstellingen met het regelen van buitenschoolse opvang voorkomen worden.

Daarnaast hanteren scholen calamiteiten- en studiedagen. Wij kunnen op deze dagen opvang verzorgen, mits er genoeg aanmeldingen zijn voor deze dag (minimaal 6 kinderen). Tot uiterlijk twee weken van te voren kun je je kind(eren) hiervoor aanmelden.

Vakantierooster (inclusief weekenden)

Herfstvakantie:
15 t/m 23 oktober 2016

Kerstvakantie:
24 december 2016 t/m 8 januari 2017

Voorjaarsvakantie:
27 februari t/m 3 maart 2017

Pasen:
16 & 17 april 2017

Meivakantie:
22 april t/m 7 mei 2017

Pinksteren:
4 & 5 juni 2017

Zomervakantie:
8 juli t/m 20 augustus 2017

Peutergroepen in scholen volgen de vakanties van deze scholen. Dus ook meivakantie.

Extra sluitingsdagen peutergroepen (bso’s en kdv’s zijn wel open):

  • Vrijdag 14 april (Goede Vrijdag)
  • Vrijdag 26 mei (dag na Hemelvaart)

Op studiedagen van de scholen zijn de peutergroepen wél open.

Wat kost de opvang van mijn kind? Bereken!