‘Samen voor het kind’
Bel: 0182 689 896 | info@quadrantkindercentra.nl  

Ons educatieprogramma (VVE)

Om kwaliteit in de kinderopvang te bieden, moet ook aandacht geschonken worden door de pedagogisch medewerkers aan de algemene en taalontwikkeling van het kind met name op de dagopvang en peuterspeelzalen. Dit doen wij middels een Vroeg- en Voorschools Educatieprogramma (VVE).

Bij Quadrant werken we met de programma’s Puk en Ko / Ben ik in beeld / Piramide, speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Onze pedagogisch medewerkers op de VVE-groep hebben een training hiervoor gevolgd om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden. Het programma richt zich op het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van peuters. Mondelinge vaardigheden zoals spreken en luisteren nemen een grote plaats in binnen het programma, maar ook het vergroten van de woordenschat en het ontwikkelen van de sociale vaardigheden zijn belangrijk. We zingen veel met de kinderen en lezen veelvuldig voor uit de thema-boeken die bij het programma horen. De kinderen doen enthousiast mee en hebben niet eens in de gaten dat ze aan het leren zijn. Zij zien het als spelen en dat vinden wij belangrijk.

Onderdeel van dit programma is het filmen van onze pedagogisch medewerkers tijdens de interactie met de kinderen. Deze beelden bekijken zij vervolgens met de VVE-manager. De waardevolle momenten worden besproken; hoe kunnen deze momenten verder worden uitgebreid?

Ben je benieuwd naar hoe wij werken met VVE? Je bent van harte welkom om, op afspraak, een kijkje te nemen op onze peutergroepen. Bel of mail afdeling Planning & Plaatsing om te kijken welke groep het dichtst bij jou in de buurt is: 0182 689 896 of info@quadrantkindercentra.nl.

neem contact met mij op