Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Olleke Bolleke

Tel: 0182 617795
E-mail: ollekebolleke@quadrantkindercentra.nl

Wingerd 45
2742 SC, Waddinxveen

Openingstijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Olleke Bolleke geopend van 8.15 – 11.45 uur. Vanaf 1 augustus 2020 is de openingstijd van 8.15 – 12.15 uur.

Clustermanager:
Annette Gelderblom
a.gelderblom@quadrantkindercentra.nl
06-41122053

Olleke Bolleke

Olleke Bolleke is een gezellige peutergroep in Waddinxveen. We hebben een mooi lokaal en een hele ruime gymzaal waar wij ons kunnen uitleven.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Olleke Bolleke geopend van 8.15 – 11.45 uur. Na de zomervakantie is de openingstijd van 8.15 – 12.15 uur.

Tijdens schoolvakanties en feestdagen is Olleke Bolleke gesloten.

VVE-programma
De kinderen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd in een veilige en vertrouwde omgeving. Het spelenderwijs leren staat voorop. Wij bieden de kinderen verschillende materialen en activiteiten aan naast het vrije spel. Door middel van het VVE-programma Puk & Ko (VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie) wordt de ontwikkeling van de taal, bij jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben, gestimuleerd. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door bijvoorbeeld om te leren gaan met andere kinderen. Op deze wijze worden de kinderen voorbereid op de basisschool. Al deze ontwikkelingen worden aangeboden in thema’s.

Aantal kindplaatsen: 16

LRKP-nr: 206698975

Pedagogisch werkplan
Inspectierapport