Quadrant Kindercentra
samen voor het kind Bel: 0182 689 896

Konnect uitgelicht

Planning verversen

Bij klantenservice komt regelmatig de opmerking van pm-ers dat ze een of meerdere kinderen missen op de planning van die dag. De oplossing blijkt merendeel heel simpel: op de knop ‘planning verversen’ klikken. Deze vind je onder het blokje ‘Acties’.

Let op: soms staat er ‘Ontgrendelen’. Klik hier dan op om alle knoppen weer te kunnen zien. Ontgrendelen moet je doen als je niet de aanwezigheidslijst van vandaag open hebt, maar op een datum in het verleden of in de toekomst. Let er dus goed op dat de actie die je gaat doen voor de juiste dag is.

Aanvragen extra opvang + nieuwe functionaliteit gecombineerd betalen

Ouders kunnen extra opvang aanvragen (let op: ruilen bestaat niet meer!!). Zij kunnen deze op verschillende manieren betalen:

 • Met afwezigheidstegoed dat opgebouwd kan worden onder bepaalde omstandigheden (bijv als je bepaalde tijd afmeldt en niet al aan het maximum van het tegoed zit).
 • Op rekening (er rolt hiervoor een factuur uit)
 • Een combinatie van betalen met afwezigheidstegoed en op rekening (dus bijv 2 uur afwezigheidstegoed opmaken en dan de rest van de uren op rekening) komt vanaf 7 februari beschikbaar.
 • Vanuit flexibel tegoed (Qflexibel of BSO vakantieopvang)

Tot 4 dagen voor de aan te vragen dag kunnen (en moeten) ouders dit zelf aanvragen in Konnect. Binnen de 4 dagen moet dit door de groep gebeuren (ouder kan dit dan namelijk niet meer). We willen jullie vragen om bij het aanvragen op het volgende te letten:

 • Betaal de aanvraag eerst uit afwezigheidstegoed als dat er is (we zien nu met grote regelmaat dat het op factuur wordt aangevraagd terwijl er wel afwezigheidstegoed is en ouder dus onnodig een rekening krijgt). Je kunt ook meerdere tegoeden bij elkaar gebruiken. Gebruik altijd de oudste tegoeden eerst
 • Gebruik geen flexibel tegoed (Qflexibel of BSO vakantieopvang) voor reguliere opvang, maar alleen voor de producten waar het voor bedoeld is
 • Zorg dat je na het aanvragen van de extra opvang ook de aanvraag goedkeurt! Onder ‘Mijn Groep’ en ‘Goedkeuren aanvragen’. We zien met regelmaat dat deze blijven staan en niet beoordeeld worden.

Vakantieopvang

Vanaf nu kunnen voor de bso alle aanvragen voor vakantieopvang via Konnect. Er gaat dus niets meer via intekenlijsten op de locatie. Ouders die een vakantiecontract hebben (let op: deze moet wel eerst via klantenservice worden afgesloten. Dit kan tot 5 weken voor start van een vakantie), kunnen hun dagen vanuit hun tegoed inzetten. Ouders die geen vakantieopvang hebben, maar wel in de vakantie opvang willen, hebben 2 opties:

 • Inzetten van afwezigheidstegoed mits dit er voldoende is, én dit ook op vakantiedagen ingezet kan worden (afwezigheid op schooldag kan niet ingezet worden in vakantie bij BSO schoolwekencontract)
 • In rekening brengen op factuur. Dit is het product ‘extra vakantiedag bso’. Dit is het product dat gebruikt kan worden als ouder geen vakantiecontract heeft afgesloten.

Studiedag

Let op: opvang voor een studiedag kan NIET aangevraagd worden via Konnect. Dit is technisch (nog) niet mogelijk. Aanvragen hiervoor worden op de oude manier geïnventariseerd. Dus, intekenlijst op de locatie, ouders laten tekenen voor de opvang en de lijst z.s.m. naar de planner sturen, zodat die de facturatie kan doen. Deze kinderen zijn ook niet zichtbaar in Konnect op de studiedag zelf. Houd hier dus een lijst van bij.

Toestemming foto

Met de introductie van Konnect maken we geen gebruik meer van quitclaims. Deze hoeven dus niet meer ingevuld te worden door ouders. Alle toestemmingen verlopen automatisch via Konnect. Als een ouder de app opstart, kunnen ze niet verder zonder eerst aan te geven of ze toestemming geven. Daarbij zijn 3 smaken:

 • Toestemming voor alleen ouderapp/-portaal
 • Toestemming voor ouderapp/-portaal én publiekelijk (denk dan aan social media, website, folders, ed)
 • Geen toestemming om foto’s te maken
  (omdat ze geen toestemming hebben gegeven)

  (of de ouderapp nog niet in gebruik hebben genomen)

Deze toestemming vind je in de kindkaart (op naam van kind klikken op de aanwezigheidslijst), ga naar Toestemmingen.
Bij ‘Mag op de foto in het ouderportaal’ zie je dan wat er is gekozen (zie hierboven de mogelijkheden). Als een kind niet op de foto mag zie je dat ook op de aanwezigheidslijst in de foto van het kind:

of

Engelse versie
Wist je dat ouders hun ouderportaal ook in het Engels kunnen zetten?
Ze gaan dan naar Account (onderaan in de app) en dan klikken ze op hun naam.
Daarna kunnen ze bij Taal Engels instellen.

 

Volg Quadrant via Facebook
Volg ons via Facebook Zoek locatie